entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Ambatolampy

Faritra Vakinankaratra : SDSP AMBATOLAMPY

03 Août 2017

sdsp4

Isan'ireo nosafidian'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka naombohna ny tetik'asa FBP "Financement basé sur la performance" na famatsiam-bola miankina amin'ny vokatra ny faripiadidiam-pahasalamana ao amin'ny distrikan'Ambatolampy . Herintaona no faharetan'ity tetik'asa andrana ity izay nanomboka ny volana desambra 2016 ary tao aorian'ny tomban'ezaka natao dia hitan'ireo mpanara-maso fa nahomby tanteraka izany. Fomba fiasa maro teo anivon'ireo CSB 24 sy ny CHRD iray mandrafitra ny distrikan'Ambatolampy no nojerena tao anatin'izay heri-taona izay , ka ireo vokatra azo toy ny fiakaran'ny tahan'ny fanatonan'ireo vahoaka ny tobim-pahasalamana no nametrahana mari-drefy . Niakatra izany ary mazava hoazy fa tao ny ezaka nataon'ireo tompôn'andraikitra isan-tsokajiny , ary ireto farany ihany koa no mahalala voalohany ny maharary ny tobim-pahasalamana ka nametraka izany ho laharam-pahamehana . Mendrika araka izany ny vokatra azo hoy Ramatoa Médecin Inspecteur ao Ambatolampy Docteur RZAFIMAMONJY Aimée Bebisoa ka nisy ny fanolorana fitaovana maro hoan'ireo CSB sy ny CHRD tao amin'ny SDSP Ambatolampy omaly. Tsy niasa irery ny fanjakana tamin'ny nahazoana ireto fiotaovana ireto fa teo ny AFD niara-niasa taminy, izay mpiara-miombon'antoka tamin'ny fanaovana ny tetik'asa. Ezaka ny hametrahana azy ity ho lasa fomba fiasa mba hanatrarana ny tanjona dia ny rakotra fahasalamana hoan'ny daholobe eto Madagasikara hoy ny Docteur ANDRIAMBOAVONJY Adrien, Coordonnateur Général du Bureau Central de Coordination des projets eo anivon'ny Ministeran'ny fahasalamambahoaka. Faritra telo teto Madagsikara no nanaovana izao fanombohana izao dia i Bongolava , Atsimo Andrefana ary Vakinankaratra izay herintaona ihany no faharetany fa iretsy faritra roa ankoatran'i Vakinankaratra dia nadrindran'ny telo taona . Hitohy ny tetik'asa ary hitatra amin'ny faritra 08 ka mbola isan'ny ho tafiditra amin'izany i Vakinankatratra.
sdsp2sdsp3sdsp1
U.Comm

 

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation