entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Ambatolampy

Région Vakinankaratra :Antenimieran-doholona tao Ambatolampy

30 Août 2017

antenimiera 1

Mpikambana maro izay nahitàna solontena isam-paritra avy eo anivon'ny antenimieran-doholona notarihan'ny filohany Andriamtoa RAKOTOMANANA Honoré no tonga nitafa sy nifampidinika tamin'ireo Ben'ny tanàna sy ireo mpanolon-tsaina kaominaly avy amin'ireo Kaominina 19 mandrafitra ny distrikan'Ambatolampy , ireo olo_be to teny ao an-tanàna notron'ireo manampahefana avy aty Vakinankaratra androany alarobia 30 Aogositra.

Inona no andraikitry ny vondrombahoakam-paritra ? Io no fototry ny lahadinika , izay niainga tamin'ny fanazavana nentin'ny Filohan'ny Antenimieran-doholona izay mahakasika indrindra ny tandrifin'andraikitry ny vondrom-bahoaka . Nambarany teto fa ity andrim-panjakana izay tarihiny ity dia mpiahy manokana ny vondrom-bahoaka, mpihaino ary mampita ny hetahetan'ny vondrom-bahoakam-paritra any amin'ny rafitra mpanantanteraka dia ny governemanta izany. 1600 no isan'ny kaominina eto Madagasikara ary 63 no isan'ireo loholona , araka izany hoy izy dia tsy tokony hisalasala ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny Vondrombahoakam-paritra hanatona azy ireny satria tsy lohon'ny faritra tokana izy ireny fa loholon'i Madagasikara . Nitohy tamin'ny fifanankalozan-kevitra tamin'ny alalan'ny fanontaniana , sy ny fizarana hetaheta ny dinika ka navitrika ireo ben'ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy tamin'ny fametrahana fanontaniana izay mety nanitikitika azy ireo ka mety ho lasa sakana tsy ahafaha-miroso amin'ny tena fampandrosoana marina. Nifarimbona nizara ny fahaiza-manaony ihany koa ireo loholona sy ny Filohan'ny antenimieran-doholona ary indrindra ny tondrozotra tokony arahana amin'izay mahatompon'andraikitra izay. Nivoitra teto fa fa raha ny tompon'andraikitra izay natao hitarika ny vahoaka indray no hilofika manolona ny olana izay mitranga , toy ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahasahiranana mianjady amin'izy ireo dia mazava ho azy fa ho faralahy eo hatrany ny kaominina iray na faritra iray. Ilaina araka izany ny fanana toe-tsaina tena mpitarika fa eo ihany koa ny fahaizana mifanakalo hevitra sy mifandray indrindra amin'ireto olom-boafidy izay mpiahy sy akaiky indrindra ny vondrom-bahoakam-paritra ireto. Nohamafisin'Andriamatoa RAKOTOMANANA Honoré fa sambany teo amin'ny tantaran'ity andrim-panjakana ity ny nahitàna loholona marobe niara-nidina ifotony nitafa taminà tompon'andraikitra toy ity tao Ambatolampy ity. Nambarany fa samy manana ny loko politikan'izy ireo , saingy iray ihany ny tanjona dia ny fampandrosoana an'i Madagasikara izay tsy maintsy miainga eny ifotony hatrany amin'ny Fokontany. Voaresaka teto ny Fokontany satria dai voafaritra mazava ao anatin'ny lalampanorenana fa isan'ny mpiara-miiisalahy amin'ny famolavolana ny paikady hoentimampandroso ny kaominina ireo tompon'andraikitry ny fokontany.
Mikasika ireo hetaheta kosa dia soso-kevitra no naroson'ireo loholona mba tsy ho lasa resaka mandalo ny dinika toy izao, tsara indrindra hoy izy ireo ny manao an-tsoratra ny zavatra tiana ho resahana rehetra indrindra fa ireo fangatahana satria nambaran'izy ireo fa isan'ny mpanamora amin'ny fitadiavana mpiara-miombon'antoka ihany koa izy ireo. Hoan'ny faritra Vakinankaratra manokana dia nohamafisin'Andriamatoa Lehiben'ny Faritra ny Jeneraly RAKOTONARIVO William fa tompon'andraikitra tanteraka ny faritra amin'ny fampadrosoana sy ny fanohana ny kaominina, ary voaresaka betsaka teto ny mombany làlana, izay nilazany fa nisy ireo fitaovana vaventy fanamboaran-dalana an'ny Travaux Publics izay efa simba sy tsy niasa an-taona maro. Noraisn'ny faritra an-tànana ny fanamboarana azy ireo ary velona sy afaka niasa nanampiana ireo kaominina teto Vakinankaratra. Fotoana fohy ihany anefa no nahafana nampiasa azy ireo fa nalain'ny Travaux Publics indray ny fitaovana amin'izao fotoana izao. Nisy ny dinika manokana nataon'Andriamatoa Lehiben'ny Faritra tamin'ny Filohan'ny Repoblika mahakasika ireo fitaovana ireo tamin'ny fandalovany tany Farihimena , ka fantatra fa tokony hiverina amin'ny Faritra Vakinankaratra ireo mba hahafahana manampy ny kaominina, ary mbola nampatsiahivin'Andriamatoa Lehiben'ny Faritra ny filohan'ny Antenimieran-doholona izany nadritra ity fihaonana tao Ambatolampy ity. Azo ambara araka izany fa fahombiazana tanteraka ny fihaonana androany ary andrasana mba hitondra vokatsoa indrindra fa ny fampandrosoana ireny vondrom-bahoakam-paritra ireny ny dinika rehetra.

antenimiera 2antenimiera 3antenimiera 4

 

U. COMM

 

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation