entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antanifotsy

Faritra Vakinankaratra : Fidinana ifotony teo anivon'ireo Distrika

Fidinana ifotony 1Nanamarika ity herinandro ity hoan’ny Lehiben’ny Faritra Vakinankaratra ny fidinana ifotony teny anivon’ny Distrika ka nanombohana izany ny tao Betafo ny Alatsinainy teo, nitohy tao Antanifotsy izany ny talata ary ny tao Andranomanelatra hoan’Antsirabe faharoa androany Alarobia 30 Novambra.

Lafin-javatra maro no voaresaka nandritra izao fidinana izao satria dia ireo tompon’andraikitra rehetra eny iftony toy ireo lehiben’ny Distrika, ireo avy eo anivon’ny sampandraharaha teknika ary ireo ben’ny tanàna no nihaona taminy, izay nifanandrify indrindra tamin’ny fivoriana fanao isambolan’izy ireo. Isan’ny lahadinika tamin’izao ny tokony hisian’ny fiaraha-miasa matotra eo amin’ny iro samy tompon’andraikitra miainga eny ifotony ka hatraty amin’ny Faritra mba hahafahana manatratra ny paik’ady hoenti-mampandroso , ka miainga izany eny amin’ny fokotany, ny kaominina , ny eo anivo’ny Disitsika ary mazava hoazy ny aty amin’ny Faritra .Isan’ny voresaka ihany koa ny resaka tamberim-bidy izay efa tokony himanan’ireo kaominina tsirairay mba ho tena samy hahita tombony amin’izany na ireo mpandraharaha na ny vondrombahoakam-paritra . Fa tsy tokony hadinoina hoy ny Lehiben’ny faritra ny Jeneraly RAKOTOnarivo William fa tsy ho ela dia hiatrika fifdianana isika ka tokony efa izao dia hatomboka ny fijerana na koa fanatsarana ny lisim-pifidianana mba hialàna amin’ny tsy fahatomombanan’izany indray amin’ny fotoana tokony ilaina izany. Teo amin’ny lafiny fandriam-pahalemana dia nasiany teny ihany eny na dia tsy dia tandrifin-draharahan’ny faritra aza izany dia tsy ilaina hoy izy ny fanaovana ny fitsaram-bahoaka satria iska dia tany tan-dalàna , ka eo ireo mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana hiandraikitra izany fa ny tsara indrindra dia ny fiarahatsika rehetra mientana . Ary hoan’ny tao Antsiarabe faharoa dia nanatrika izany ny Solombavambahoaka RANDRIANANTENAINA José.
Tsy hijanona eo amin’ireo distrika telo ireo ny fidinana fa hitohy any amin’ireo disitrika hafa mandrafitra an’I Vakinankaratra izany hoe ankoatran’Antsirabe voalohany dia mbola eo I Faratsiho, Mandoto ary Ambatolampy.

Fidinana ifotony 2Fidinana ifotony 3

U.COMM

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation