entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

VIDIM-BARY : Nidina ifotony ireo Tompon'Andraikitra

30 Novembre 2017

vidimbary1Tsikaritra tato ho ato fa tsy mitsaha-miakatra ny vidim-bary eny an-tsena, ny vary izay foto-tsakafon'ny Malagasy aloha hatreto na eo aza ireo karazan-tsakafo azo heverina fa azo hanoloana azy. Betsaka ny mety ho antony mahatonga izany fiakaran'ny vidin'ny vary izany , isika raha-teo mandalo ny fotoam-pahavaratra amin'izao fotoana izao.

Na eo aza nefa ny vanim-potoana izay diavina dia hita ho niavaka ny tamin'ity taona ity satria tsikaritra ihany fa efa manodidina ny 2000 ar avokoa ny kilaon'ny vary eny mpaninjara indrindra fa ny Vary gasy izay efa tonga hatrany amin'ny 2200 Ar. Tsy mitazam-potsiny izany anefa ny fiton-dram-panjakana aty Vakinankaratra fa miezaka mitady ny vahaolana rehetra mba tsy hisian'ny fihoaram-pefy na ihany koa mety ho fananraraotana eo amin'ny fampiakarana mihoa-papana izany vidim-bary izany. Ny takariva teo dia nidina nijery ifotony ary nitety ireo mmpamongady na ireo heverina fa mpisehatra eo amin'ity asa fivarotam-bary ity ireo tompon'andraikitra mahefa aty Vakinankaratra notarihin-dRamatoa Préfet , ny Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra ary ny Talem-paritry ny varotra sy ny fanjifana . Tafiditra tao anatin'izao fidinana tampoka izao ny fanentanana ireo mpivarotra mba tsy hanararaotra ny vanim-potoana misy , ka hanao izay danin'ny kibony amin'ny fampiakarana ny vidin'entana indrindra fa ny vary izay tena filan'ny mponina voalohany amin'ny andavan'androny.Teo ihany koa ny fijerena ifotony mihitsy ireo tahiry , ka nahafahana namantatra ny mety na tsy ho fahampian'ny filàna eto amintsika. Ankoatran'ny vary gasy dia ny vary izay nafaran'ny fitondram-panjakana dia tsikaritra fa latsa-bidy kokoa ary araka ny nambaran'ireo mpivarotra dia afaka mifaninana tsara amin'ny vary gasy ity vary nafarana ity. Hoan'ny eto amintsika dia tsy mbola misy ahiana aloha ny mety ho tsy fahampian'ny vary raha ny zava-misy eny amin'ireo mpamongady.

vidimbary2vidimbary4vidimbary3

U.comm

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation