entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Mandeha ny asa fampandrosoana, nampiasaina ny fiaraha-miasa tamin'ny tsy miankina

07 Décembre 2017

mandeha ny asa 1Hamafisina kokoa ny hafainganam-pandehan’ny asa amin’ny taona 2018 raha efa nahitam-bokatra izany ny taona 2017.Ambohimpihaonan’ny mpikambana teo anivon’ny GTR na ny Groupe de Travail Régional ny teo anivon’ny Biraon’ny faritra ny marainan’ny alakamsy 07 Décembre lasa teo. Raha ny didim-pitondrana mamaritra ny fitsanganan’ny rafitra dia in-droa isan-taona no manantanteraka fivoriam-be ny GTR ny volana Jiona ary ny Decembre.

Fanindrony tamin’ity taona ity izany izao fivoriana izao, ireo mpikambana fototra na ny “Noyau dur” kosa dia mivory matetika amin’ny fotoana tsy voafaritra. Ho an’izao fivoriana faharoa izao dia noentina nanaovana ny jery todiky ny asa vita ny taona 2017 ary manao tombana sahady ny asa miandry ny taona 2018, izany rehetra izany dia miainga avokoa amin’ny Paikady natao ho din’asa sy ny Plan Régional du Développement efa napetraka. Nanome voninahitra izao fivoriam-be izao ny lehiben’ny Faritra no sady filohan’ny GTR Vakinankaratra ny Jeneraly RAKOTONARIVO William . lahadinika teto ny fametrahana ny “Espace de croissance” aty vakinankaratra, teo ihany koa ny asa mifandraikka tamin’ny drafitra fampandrosoana aty Vakinankaratra napetraka, Tombanana ihany koa ny asa miandry amin’ny taona 2018,ny hetsika ara-toekarena Z’ovy sy ny samihafa.
Tsiahivina fa ny GTR dia rafitra mpamolavola ny tetikasam-pampandrosoana rehetra eto amin’ny faritra, mitarika ity faritra ity ny lehiben’ny Faritra ary mpikambana ao avokoa ireo lehiben’ny sampandraharaham-panjakana sy mpisehatra amin’ny Fampandrosoana rehetra. Nandritra izao fivoriana izao dia samy naneho ny firoson’ny asa natomboka avokoa ireo tompon’andraikitra isan-tokony eto anivon’ny Faritra isan’ireny lahan’asa nitondrana tatitra teto ny fanitarana ny tobim-piantsonan’ny fiaramanidina eto Antsirabe, teo ihany koa ny fametrahana ny Aire de relaxe amin’ny lalam-pirenena faha-07 misy toerana 03 izy ireo ao Soamanandrariny, Behenjy ary Ambohimpihaonana. Notaterina teto ihany koa ny zava-misy ankehitriny mikasika ny ZIA, teo ihany koa ny mikasika ireo zotram-pihariana 04 eto amin’ny faritra dia ny ronono, ny katsaka, ny soja ary ny Compost. Nodinihina teto ihany koa ny fanomanana ny foara ekonomika Z’ovy izay heverina hisy ny taona 2018 satria ny Zovy dia napetraka ho isaky ny roa taona ary hodinihina ihany koa ny fandrindrana izany satria misy ny hetsika ara-toekarena karakarain’ny tsy miankina dia ny “vitrine du Vakinankaratra

mandeha ny asa 2mandeha ny asa 3mandeha ny asa 4
Unté de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation