entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fiahiana ara-tsosialy

12 Décembre 2017

sosialy 2Olana goavana mbola sedrain'ireo mpiasa maro eny anivon'ireo vondrom-bahoakam-paritra ny tsy fisian'ny fiahiana ara-tsosialy azy ireo. Fantatra hatreto raha ny antotan'isa misy fa mbola tsy mahasahana ny asa eny anivon'izy ireny ny isan'ny mpiasam-panjakana . Ezaka goavana imasoan'ny eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana miaraka amin'ny CNAPS

nanomboka ny volana febroary lasa teo ny hitsinjovana manokana ny hoavy ara-tsosialin'ireo mpiasa manao ny asan'ny fanjakana eny anivon'ny vondrombahoakam-paritra ireo. Miditra ao anatin'ny fanatanterahana izany ankehitriny ny roa tonta ka nanomboka tamin'ity andron'ny faha 12 desambra ity ary hifarana rahampitso dia misy ny fampihofanana sy fanamafisan-traikefa omena ireo tompon'andraikitra mpitantana eny anivon'ny kaominina sy ny faritra etsy amin'ny CFAMA mba tsy haha-tompo-trano mihono azy ireo mahakasika fiahiana ara-tsosialin'ireo mpiasa tantaniny. Samy niaiky ny rehetra fa isan'ny tosika lehibe hoan'ny fanatanterahan'ireo mpiasa ny asany ny fanamafisana ny fahatokisan'izy ireo fa misy ny fiahiana ara-tsosialy azy ireo , indrindra fa any amin'ny fotoana tokony hisotroany ronono. Faritra 17 hatreto no nanaovana ity fampiofanana ity ary teto Vakinankaratra no namaranana izany ho amin'ity taona 2017 ity.

sosialy 3sosialy 4sosialy 1
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation