entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fisorohana ny valanaretina pesta-Hamafisina ny ady amin’ny doro tanety

12 Décembre 2017

meef 1Anatin’ny paikady mahomby ho fisorohana ny valanaretina Pesta, ny ady atao amin’ny doro tanety amin’ireo faritra 13 izay voasokajy ho faritra mena amin’izany doro tanety izany dia Menabe, Boeny, Bongolava, Betsiboka, Sofia, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Atsimo Andrefana ary Ihorombe.

Nandritra ny fivoriana natao tany Antsirabe ny 07, 08 desambra, notarihin’ny minisitry ny Tontolo iainana, ny Haivoahary ary ny Ala, Dr Ndahimananjara Johanita, ka niantsoana ireo tompon’ andraikitra rehetra eto anivon’ny Meef sy ireo Minisitera hafa voakasika mivantana amin’izany tranga izany no nametrahana drafitra manokana ka nandaniana ny paikady entina manatanteraka ireo asa maika. Ny tanjona dia ny mba hisian’ny fiaraha-miasa matotra sy mirindra amin’ireo solontena isam-paritra amin’izany ady atao amin’ny doro tanety izany sy ny fiarovana ny tontolo iainana, ary ny mba ahazahoana vokatra tsara ao anatin’ny fotoana fohy. Nankatoavina nandritra ny atrik’asa moa ny drafitrasam-pirenena maika sy paikady mahomby hiadiana amin’ny Doro tanety sy fihanaky ny fampiasana akora simika manimba ny tontolo iainana, ny drafitrasa isam-paritra ho fanatanterahana izany. Marihina moa fa mandritra ny telo volana ny hanatanterahana ny asa rehetra, ka ny faran’ny volana febroary 2018 no anaovana fanaraha-maso sy tomban’ezaka isaka ny Faritra, Distrika ary Kaomina voakasik’izany.

meef 2meef 3meef 4

Ny Aina Razaka

Lien :http://lalignedemire.mg/article/Fisorohana%20ny%20valanaretina%20pesta-Hamafisina%20ny%20ady%20amin%E2%80%99ny%20doro%20tanety

Photos : Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation