entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fandalovan'Andriamatoa Praiminisitra teto Antsirabe

22 Décembre 2017

1 PM 1Sambany teo amin'ny tantaran'ny asam-panjakana taty Vakinankaratra no nisy fihaonana teo amin'ny Praimininisitra Lehiben'ny Governemanta Andriamatoa SOLONANDRASANA Mahafaly Olivier , notron'ny Ministry ny fahasalama-bahoaka ny Profesora ANDRIAMANRIVO Mamy Lalatiana ary Andriamatoa Ministry ny Polisy ny Contrôleur Général de Police ANDRIANISA Mamy Jean Jacques. Efa nandrasan'ireto tompon'andraikitra ireto ny fitafàna mivantana tamin'ny tompon'andraikim-panjakana ambony toy izao . Hafatra goavana avy amin'ny Filohan'ny Repoblika , mahakasika indrindra ireo ezaka nentina nanarenana ny firenena tao aorian'ny krizy mamaivay nolalovan'ny firenena , teo ihany koa ny famerenana an'i Madagasikara teo amin'ireo sehatra iraisam-pirenena , ny fanovàna ny rafi-pitantanana hahitam-pahombiazana , ireo no isan'ny nisongadina nandritra ny lahaten'Andriamatoa Praiminisitra Lehiben'ny Governemanta tamin'ity fihaonana tamin'ireto Mpiasam-panjakana ireto . Raha ny dinika nataon'Andriamatoa Praiminisitra tamin'ireto tompon'andraikim-panjakana taty Vakinankaratra ireto izay notarihin-dRamatoa Préfet n'Antsirabe sy Andriamatoa Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra dia maneho avy hatrany fa te hanamafy ny tenany fa mitodika amintsika ny mason'izao tontolo izao indrindra fa ireo te hitondra fampandrosoana sy mpamatsy vola avy any ivelany ka mila ny rehetra mifanome tànana mba hisian'ny tena fampandrosoana marina an'ity firenen-tsika ity.
1 PM 21 PM 121 PM 3

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation