entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Manana tanin-janakazo manara-penitra ny Faritra

18 Janvier 2018

zanakazo 1Manoloana ny fiovaovan’ny toetr’andro vokatry ny hetraketraky ny zanak’olombelona dia Mijery lavitra amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny Faritra Vakinankaratra. Zanakazo 20 000 fototra no novokarin’ny Faritra Vakinankaratra miaraka amin’ny ONG “Graine de vie”, misy karazany 12 izy ireo ary efa tody eo amin’ny fotoana tokony hambolena azy ankehitriny.

Santatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta izany ary ny Faritra no miezaka manaparitaka izany eny anivon’ny commune 90. Fenitra napetraky ny fanjakana mantsy ny hamboly zanakazo 10 000 fototra saky ny commune, mbola tsy ahasahana ny rehetra izy ireo fa mbola hihatsara kosa ny any aoriana.Ny talen’ny Kabinetra RAMARIJAONA Andrianjafy dia efa manana ny lamina manokana ho an’ ny fitsinjarana ireto vokatra voalohany eto amin’ny pepinièren’ny Faritra ireto.

Vonona hiroso amin’izany fiarovana ny tontolo iainana izany ary ny Commune Behenjy ka naka zanakazo miisa 500 fototra .tsara ny manamarika fa misy ny taratasy fifanekena amin’ny Faritra amin’ny fotoana hakana ny zanakazo satria tanjona hapetraka ny hampaniry ireo zanakazo ireto hatramin’ny 100% any amin’ny toerana hambolena azy. Ireto avy ireo karazan-janakazo novolena teo amin’ny faritra: Toona, Flao, Pibasy, Acaccia,Ravintsara,Mantaly, Olive, spatogeo, Frène, Erable, papay ary zakaranda.

zanakazo 2zanakazo 3zanakazo 4
Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation