entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Célébration de la journée du Fourrage à Andranomanelatra

19 Janvier 2018

fourage 1Mila manana tanim-bilona 25 hatramin’ny 50 a ny omby iray raha tiana ahazoana voka-dronono tsara sy ahazoana tombony.tsy tanim-bilona fe tanim-bilona fotsiny anefa no hovolena amin’izany fa hampiasaina ireo vilona voamarina sy voasedra avy amin’ireo rantsa-mangaika miantsoroka ny tontolon’ny fambolena sy ny fiompiana isan’ireny ny fifamanor.

Olana sedrain’ny tantsaha mpiompy anefa ny tsy fananana velaran-tany mikodana ka ilany fanohanana mba hampahomby sy hampaharitra ity lalam-piahariana ity. Fantatra ireo rehetra ireo, nandritran’ny fanamarihana ny andron’ny vilona taty Vakinankaratra ka tao Andranotsara- Andranomanelatra no nanataterahana izany. Teto dia naira-namboly vilona ny rehetra ary natoro ireo tantsaha ireo karazam-bilona tsara ary koa ny teknika manara-penitra.Nisy ihany koa teto ny lohabary an-dasy nifanaovan’ireo tantsaha sy ireo teknisianina mivantana ka andro iray toa zato ho azy ireo izao fotoana izao.Tompomarika tamin’izany ny avy ao amin’ny Malagasy Dairy-Board na MDB nandray fitenenana sy naneho ny asa sahanin’ny MDB Andriamatoa Haingotiana RAZAFINDRAIBE , filohan’ny filankevim-pitantanan’ny MDB.
Ho an’ny Faritra Vakinankaratra dia isan’ireo lalam-pihariana fototra sy laharam-pahamehana 4 ny ronono. Teto ny Talen’ny Kabinetran’ny Faritra Atoa RAMAROJAONA Andrianjafy dia nandroso vahaolana ho an’ireo tantsaha mahakasika ny velaran-tany azo hambolena di any ZIA izany, misy anefa ny “Procedure” tsy maintsy arahina.

Ho fanatsarana ny taranak’omby dia teto ny avy ao amin’ny FIFAMANOR dia nampahafantatra ny rehetra fa hamoaka lahin’omby hatamin’ny 35 amin’ity taona 2018. Tsara ny manamarika fa ny lahin’omby mivoaka ao amin’ity ivotoerana ity dia omby efa afaka miasa avy hatrany sy efa afaka manaraka. Faritra 07 no ahazo tombony manokana amin’ity Andron’ny vilona ity dia ny Faritra: Matsiatra Ambony-Amoron’Imania-Analamanga-Itasy-Bongolava-Alaotra Mangoro ary Vakinanankaratra. Ny 19 Décembre hatramin’ny 08 Février 2018 no hanataterahana izany manerana ireo faritra ireo.
Mizara ny traikefany Ramatoa Voahangy
Mahavelona ny lalam-pihariana ronono raha ho an’ny fianakaviana iray, toy ny famokarana rehetra ihany anefa dia misy ihany vanim-potoana maharatsy ny vokatra ka amin’izay fotoana izay dia ny mampivady azy amin’ny sahan’asa hafa no tena mety indrindra. Ho an’ny Ramatoa voahangy izao dia mety amin’ny fiompiana omby vavy be ronono, manana velarantany lehibebe ihany izy ary tsy misy afa-tsy vilona no voleny eo. Mirefy 40a ny velarantany voleny vilona, 07 ny omby ompiany ary mahatafavoaka ronono 25 litatra isan’andro ny iray.
Saiky volen-dramatoa voahangy eto amin’ny taniny avokoa ireo karazam-bilona voasedra sy mitondra vokatra tsara toy ny Relaza, ny Bracharia, nysetaria, ny banbou, Brizan, ny Guatemala,ny Avoine sy ny maro hafa. Manana ny anjara toerana manokana amin’ny fambolena vilona ihany koa ny zezika ka mila safidiana tsara ireo zezika tena mety amin’itony seham-pambolena itony.

fourage 3fourage 2fourage 4
Unité de communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation