entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Paik'ady mahomby hiadiana amin'ny pesta

23 Janvier 2018

ady pesta 1Ny volana avrily izao no voalaza fa tokony ho tapitra ny firogatan'ny pesta raha ny eto Madagasikara . Manoloana izany indrindra dia tsy mbola mitsahatra ireho hetsika ho famongorana sy fisorohana ity valan'aretina ity. Isan'ireo ministera mandray anjara mavitrika amin'izany ny ministeran'ny tontolo iainana, ny haivoahary ary ny ala , ka io maraina io dia nanatontosa atrik'asa tetsy amin'ny Imperial Hotel

miendrika fampiofanana hametrahana paik'ady hiadiana amin'ny valan'aretina pesta ireo mpikambana ao anatin'ny "Cellule Regionale environnementale" eto Vakinankaratra ny avy ao amin'ny Foibem-paritry ny Tontolo iainana , ny haivoahary ary ny ala . Isan'ny voaresaka betsaka nandritra ity fotoana ity fa isan'ny fositra mampitombo ny voalavo an-tanànana ny doro tanety . 782 ha ny velaran-tany may vokatry ny doro tanety tamin'iny taona 2017 , raha 2400 ha izany ny taona 2016 . Raha ireo antontan'isa ireo no jerana dia mahavelom-bolo satria tsikaritra fa tafita any amin'ireo vahoaka eny ifotony ny hafatra , fa eo ihany koa fiaraha-miasa tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny "Cellule Regionale environnementale" Vakinankaratra.

ady pesta 3ady pesta 4ady pesta 2

U. COMM

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation