entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

×

Annonce

L'absence de droits d'accès - fichier '/images/café_1.jpg'
L'absence de droits d'accès - fichier '/images/café_5.jpg'
L'absence de droits d'accès - fichier '/images/café_3.jpg'
L'absence de droits d'accès - fichier '/images/café_4.jpg'

District Antsirabe I

CAFE LUMIERE, TSENAN-JIRO: Hitondra hazavana eny amin'ny tontolo ambanivohitra

25 Janvier 2018

café 1

Ny volana jiona 2018 izao no ho tonga ao @ commune Ambatonikolahy sy ny Commune Mahaiza ny hazavana. Topomarika amin’ny fametrahana ny hazavana izao ny Faritra Vakinankaratra sy ny Electriciens sans frontiers”.NY ONG GREET no niara-nisalahy tamin’ny fanaovana ny fanadihadihana ka niantefana tamin’ireo kaominina miisa roa ireo.

Ny fitrandrahana ny herin’ny masoandro no angovo hiasa, izany rahateo no vaindohan-draharahan’ny fitondram-panjakana ankehitriny.

Tsy hisy ny andraso andraso fa ny zoma izao ihany dia efa hidina ifotony hijery ny hametrahana ny fotodrafitrasa ireto vahiny sy ireo tompon’andraikitra isan-tokony ho tarihin’ny avy ao amin’ny Faritra. “Café lumière” na tsenan-jiro” ny tetikasa ary ny ESF no topomarika.Lefitry ny lehiben’ny Tetikasa atoa Tranier Michel ary DURAND Pierre Chargé de Mission no hamitaka iraka aty Vakinanakratra amin’izao fotoana izao.
Mitondra vokatsoa ho an’ny commune ny fisian’izao tetikasa izao satria ahafahany mampisy herinaratra eny amin’ny biraon’ny commune, ahafahany mizara hazavana ami’ireo tokantrano isankarazany indrindra fa ny fitotoam-bary izay manomboka mahazo laka eny ambaniivohitra.
Ankoatrireto Tanana 6 hisatraka ny tetikasa ireto dia mbola mihevitra ny hanampy Tanana 4 hafa izahay amin’ny taona 2019 fa mbola hiaraha-miasa amin’ny greet hatrany ny fanadihadihana.
Zava-dehibe amin’ny Faritra ny fisian’izao tetikasa izao satria manampy eo amin’ny hafainganam-pandehan’ny fampandrosoana. Ny fisian’ny herinaratra eny amin’ny tontolo ambanivohitra dia mitondra fampandrosoana ary manatsara ny fiharian-karena hoy ny Général de Division RAKOTONARIVO William Lehiben’ny Faritra Vakinankaratra.maro hoy ihany izy ny anjara biriky ny mpahazo tombotsoa toy ny fanomezana toerana malalaka hametrahana ireo fotodrafitrasa ny toerana ahafan’ny mpanjifa misitraka ny tsenan-jiro sy ny maro hafa.Tsara ny manamarika fa hisy ny fandraisan’anjaran’ireo mpahazo tombotsoa amin’ny ahafahana mikojakoja sy manodina ny tetikasa.
Raha ny tetiandro napetraka dia ny volana jiona 2018 izao no ho tafapetraka avokoa ny pitsopitsony rehetra ary efa ahazo hazavana ireo Tanana novinavinaina. Fa mialohan’izany dia hanomboka ny fanaovana ny tolo-barotra amin’ireo hitantana sy hampiodina ny tetikasa. Ny eny anivon’ny commune ihany koa dia handamina ny toerana sy ireo rafitra maro isan-karazany ahafahana manatratra ny fotoana amin’ny volana Jiona 2018.
Ho afa-pasahiranana arak’izany ny eny amin’ny tontolo ambanivohitra santatra ihany izao ho an’ny Ambatonikolahy sy Mahaiza fa mbola hanaraka kosa ny sasany aoriana .
Unité de Communication

.

café 5café 3café 4

 

 

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation