entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fitokanana ny DREN Vakinankaratra

26 Janvier 2018

DREN 3Fotodrafitra'asa maro rantsana teto anivon'ny foibem-paritry ny fanabeazam-pirenena no notokanana tamin'ity andron'ny zoma26 Janoary ity ary nahasahana distrika efatra izany dia i Mandoto , betafo , antsirabe voalohany sy faharoa. Amin'ny ankapobeny dia ireo biran'ny CISCO tamin'ireo distrika ireo no nasiam-panavaozana fa teo ihany koa no tsy mbola nanana izany ka nanorenana foto-drafitra'asa vaovao , toy ny tao Betafo sy ny teto Antsirabe.

Hitondra fanatsarana betsaka eo amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny DREN ny fahazoana ireo fotodrafitr'asa vaovao ireo RAKOTOSALAMA Arisoa , talem-paritry ny fanabezama-pirenena aty Vakinankaratra.
Izao fametrahana fotodrafitr'asa mendrika izao dia mifanandrify indrindra amin'ny vinan'ny fitondram-panjakana foibe izay manao ho laharam-pahamehana voalohany ny fanabeazana. Ny faritra iray manontolo no mahazo tombony amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fotodrafitrasam-panabeazana toy izao hoy ny Lehiben'ny Faritra , ny fanabeazana izay tena kitro ifaharan'ny fampandrosoana . 54 No tranon'ny CISCO nasiam-panavaozana sy naorina manerana ny Nosy raha ny nambaran'ny Talen'ny kabinentran'ny Ministera izay nisolo tena an'Andriamatoa Minisitry ny fanabeazam-pirenena , manambara izany ho izy fa vonona ny fanjakana hampiakatra ny lentan'ny fanabeazana eto Madagasikara.Ankotran'ireo tranon'ny CISCO notokana ireto dia nisy ihany koa ny trano vaovao iray teo amin'ny biraon'ny DREN Vakinankaratra. Ireto fotodrafitr'asa ireto no azo ary vita dia teo ny fiaraha-miasan'ny ministera tamin'ny vondrona Eropeana tamin'ny alalan'ny tetik'asa PASSOBA. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanolorana mari-boninahitra ireo nahavita be teo amin'ny sehatry ny fanabeazana taty Vakinankaratra.

DREN 1DREN 2DREN 4
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation