entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fankalazana ny 29 Mars 2018

29 Mars 2018

29 mars 171 taona ny tolona: “ tolom-panafahan’ny 1947, firaisankina hoan’ny fisandratan’I Madagasikara.
“Ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany i Kristy » I Kor12,12 Io no andala-tenin’ny soratra masina nofinidin’ny teo anivon’ny FFKM nifampizarana tamin’ireo tompon’andraikim-panjakana sy manam-pahefana sivily sy Miaramila ary ny kristianina rehetra nifanotraona nandritra ny fotoam-pivavahana fangataham-pitahiana ho an’ny firenena

sy fanamarihana ny tolom-panafahan’ny 29 mars 1947. “Firenena tsy manana tantara dia firenena tsy misy fanahy” hoy ireo nitarika ny fotoana teto, I Madagasikara dia manana ny tantarany ary porofon’izany izao vanim-potoana izao. Moa ve manana ny fanahy I Madagasikara ankehitriny, fanontaniana apetraka izany mba ho saintsainina.
Tsy tokony ho heverina ho fifandrifian-javatra fotsiny ihany ny fifanojoan’ny 29 mars sy ny Alakamisy Masina izay vanim-potoana nahatsiarovana ny fifampizarana ny vatan’I kristy tamin’ireo mpianany fahizay, sy nanombohan’ny fijaliana’I kristy. Fa tokony vanimpotoana hanamafy ny fitiava-tanindrazana ho an’ny Malagasy rehetra na mpitondra izany na koa ny hoentina.
Ny fananana fahefana dia tokony hifanompoana, hifanampiana sy hifanajana fa tsy sanatria hireharehana na hizahozahoana ary tokana ny tanjona dia ny ho “hiadana sy ho finaritra he! Sambatra tokoa izanay” araka ny hiram-pirenena ventsoventsointsika matetika.
Tao amin’ny Eklezia Episkopaly Malagasy tetsy Antsenakely no nifamotoana ny FFKM sy ireo tompon’andarikim-panjakana sivily sy miaramila ary ireo krsitianina , tsikaritra ho kelikely ihany ny toerana saingy afaka niara-niombom-po sy nitrotro ambavaka ihany ny rehetra . Rehefa vita ny teo ampiangonana dia niaraka namonjy ny tsangambaton’ny 29 mars 1947 ny rehetra hanatrika ny lanonana tsotra fa manana ny hajany tanteraka ho fametrahana ny fehezam-boninkazo ho mari-pahatsarivon’ny tolom-panafahan’ny 29 Mars 1947. 71 taona izay ny tolona, 71 taona aty aoriana aiza ho aiza isika ankehitriny hita taratra ve izany fitiava-tanindrazana izany?

Lanonana tsotra fa manana ny lanjany tanteraka no natao teto, Ramatoa Prefet no nitarika ny lanonana. Nanatrika ny fotoana teto I Neny Rasoaharivahoaka izay tapa-porohana sisa tsy may aty Antsirabe. Nandritra ny tolona araka ny nambarany dia isan’ireo mpanatitra sakafo ho an’ireo mpitolona ny tenany.
Teny noetina nandinihina izao lanonana fahatsiarovana izao ny hoe” “ tolom-panafahan’ny 1947, firaisankina hoan’ny fisandratan’I Madagasikara”

29 mars 329 mars 429 mars 2

Unite de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation