entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fandaharan'asa PEJAA

16 Avril 2018

PEJAA 1Fandaharan’asa PEJAA: Mitodika any amin’ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra
Tafiditra ao anatin'ny vina fisandratana 2030 ny tetik'asa fanofanana ny tanora. Asa fiompiana sy fambolena mahomby Madagasikara mandroso no lohahevitra noraisina amin'izao drafitr'asa fiofanana tanora lahy sy vavy andiany voalohany izao.


Ny Faritra Vakinankaratra no nanombohana fanofanana sy fizarana traik'efa ho an'ireo mpiofana raha ny Faritra Vatovavy Fitovinany sy Antsinana no efa voakasika dia mbola hiparitaka amin'ny faritra maro hafa izany.
Nosokafan'ny Minisitra misahana ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa RANDRIANIMANANA tamin'ny fomba ofisialy ny andiany voalohany ny fandaharan'asa ny andron'ny alatsinainy 16 Avril teto amin'ny toeram-piofanana FIFAMANOR kaominina ambanivohitra Andranomanelatra Distrika Antsirabe faharoa.
Miisa 39 mianadahy ny mpiofana ka ny 50% amin'izy ireo dia vehivavy avokoa .Ny 12 Febroary 2018 no vita sonia teo amin'ny firenena Malagasy sy Banky Afrikanina ny fandaharan'asa.
Nohamafisin'ny Andriamatoa Minisitra fa ny 80% ny tontolo ambanivohitra dia miaina ao anatin'ny fambolena sy fiompiana ka ialana amin'ny fahatrana ireo tantsaha madinika dia natao izao fiofanana tanora maro izao mba hidina ifotony hamahana ny olana eny amin' ny tontolo ambanivohitra.
Ny varim-bazaha sy ny ronono ary katsaka no anisan'ny sehampiharihana fisitrahana ho harahin'izy ireo amin'ity tetik'asa handrana ity ka hotohizana hatrany raha mahomby ity dingana voalohany ity.
Tafiditra ao anatin'ny fandaharana’asam-pampandrosoanan’ny Faritry Vakinankaratra ny fampiroborobohana ny tontolo ambanivohitra satria ao anatin'ny zompialona fambolena sy ny fiompiana.

PEJAA 3PEJAA 2PEJAA 4
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation