entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fanamboaran-dalana

27 Avril  2018

pierre 1hazo aina ny lafiny toekarena amin’ny fanamboarana ny lalana 51 km mampitohy an’i Faratsiho sy Sambaina ary Ambohibary
 Ankoatry ny fanamboarana ny lalana hovitaina tara 51km Mampitohy an’I Sambaina- -Ambohibary ary Ampetsapetsa dia hasiam-panamboarana ny lycée Technique ao Faratsiho,

efa andalam-panamboarana ny Hopitaly misy fandidiana ao Andranomanelatra, ireo rehetra ireo no fotodrafitrasa azon’ny Faritra Vakinankaratra. Fantatra avokoa ireo rehetra ireo nandritra ny fametrahana ny vato fehizoron’ny fanatsarana ny fanamboaran-dalana mampitohy an’I faratsiho sy ny Distrikan’Antsirae faharoa dia Sambaina.18 volana ny faharetan’ny asa, ny 15 mai izao no hanomboka ny asa rehetra ankehitriny eo ampanangonana ireo akora ilaina rehetra ny “Entreprise”, ny Groupement CRBC / SMATP no hiandraikitra ny asa ny groupement COMETE/TECMAD no hiantsoroka ny fanaraha-maso, ary ny fanjakana Malagasy, ny BADEA ary ny tahirim-bola saodianina no mpamatsy vola. Miteti-bidy manodidina ny 67 tapitrisa ariary ny asa rehetra. Ny filoham-pirenena RAJAONARIMAMPIANINA Hery no nitarika ny lanonana tao Faratsiho natrein’ireo tompon’andraikim-panjakana ambony eto amin’ny firenena ary ny olom-panjakana taty Vakinankaratra notarihin’ny Ramatoa Prefet ANDRITOMPONERA Voahangy sy ny Sekretera Jeneralin’ny Faritra Vakinankaratra ny AC RAKOTOMAHANDRY Thimoté. Tsara ny manamarika fa ny Lehiben’ny faritra dia mbola mamita iraka any ivelany nandritra io fotoana io. Izao tetikasa izao dia tafiditra ao amin’ny ampahany faharoa amin’ilay fanamboaran-dalana mampifandray an’I Soavinandriana sy Sambaina.Ny ampahany voalohany dia nampifandray an’I Soavinandriana Faratsiho :58 km efa vita tanteraka izany ankehitriny, ary ny ampahany faharoa dia 51 km mampifandray an’ny Faratsiho - Sambaina- ambohibary Ampetsapetsa.
Raha ho any Faratsiho ny olona avy aty Antsirabe na ireo tompon’andraikitra dia mila mamakivaky faritra roa hafa dia Analamanga sy Itasy vao tonga any Faratsiho satria mihazo an’Antananarivo aloha vao mandeha any Soavinandriana. Velom-pasahiranana tanteraka noho izany halavirana izany. Ireo vokatra mivoaka ao antoerana toy ny Vary dia ny faritra hafa no mahazo tombony kokoa noho I Vakinankaratra , ho foana avokoa izany rehetra izany atsy ho atsy faly ny mponina.
Ahazo hery arak’izany ny toekarena aty amin’ny Faritra Vakinankaratra satria tsy hanao sarotra intsony ny fivoahan’ny Ovy sy ny vary mena izay tena mampalaza an’I Faratsiho.
Havoriana tsy mbola nisy tahaka ity tao Faratsiho hoy ireo vahoaka satria dia narary ny vahoaka efa an-taonany maro ity lalana ity. Toa zary anjorom-bala mantsy nefa mba lalam-pirenena ihany. Tsy andrin’ny vahoaka ny ahita ny kisarisary arabe 51km vita tara na goudron mampifandray an’I Faratsiho sy Sambaina ka hisosa sy tsy hampifilafila intsony ireo taxi brousse.

pierre 2pierre 3pierre 4
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation