entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Tetikasa AGRUMA EAST: ady amin’tsy fanjaraiana ara-tsakafo

06 Juin 2018

e3Tsy eny amin’ny tontolo ambanivohitrairery intsony no azo volena ny legioma maro isan-karazany fa efa azo atao ety antamponan-dehibe izany ankehitriny. Vahaolana amn’ny fahateren’ny faritra azo volena ny tetikasa Agruma “ Agriculture urbaine aux multiples Techniques pour Antsirabe” noentin’ny ONG EAST mpisehatra eto Antsirabe.
Ny fambolena ny karazana legioma dia manampy eo amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo indrindra fa ety an-tanan-dehibe. Mety hanampy amin’ny fidiram-bola ao antokantrano ihany koa raha toa ka manana amby ampy ny isan-tokantrano eo amin’ny vokatra. Ankoatran’ny fiarovana amin’ny tontolo iainana dia manatsara ny endriky ny Tanana ihany koa ity karazam-pambolena ity.
Kitapo, bariaka, tavoahangy
Ny kitapo gony, ny daba, ny bariaka, ny tavoahangy ireny no azo ampiasain a hambolena ireo karazana anana sy legioma. Azo atao eny an-tokontany , lavarangana na toeran-kafa ihany koa ity karazana fambolena ity. Ireo tokantrano ao anivon’ny fokontany fito hiasan’ny ONG East no hisantarana ny tetikasa ary hiparitaka manerana an’Antsirabe izany.
Tsy mijanona fotsiny ihany eo amin’ny tontolon’ny fahadiovana sy ny rano fisotro madio ny ONG East fa mitondra endrim-pampandrosoana vaovao eto amin’ny Tanana an’Antsirabe, inoana fa tsy hijanona eto ity tetikasa ity fa maro no haka tahaka satria ny soa tokoa fihanatra.

e1e2e4
Serasera faritra Vakinankaratra.

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation