entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Faravohitra FARATSIHO : Tafatsangana ny zana-tobim-paritry ny Zandary

08 Juin 2018

miaramila 1Faravohitra -Faratsiho : ho foana ny tsy fandriam-pahalemana niainana hatrizay
Zava-dehibe ho an'ny kaominina ambanivohitra rehetra ny hiaina ao anaty fandriam-pahalemana milamina sy mirindra ka vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny vahoaka ary ny mpitandro ny filaminana dia hisitraka izany ny kaominina Ambanivohitry Faravohitra ao anatin'ny Distrika Farstiho .

Tafatsangana ny zana-tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena Nasionaly ahitana Birao fiasana miampy ny kojakoja fampandehanan-draharaha sy ny trano natokana hitoeran'ireo mpitandro ny filaminana. Foto-drafitrasa efa hetahetan'ny vahoaka hatry ny ela mba hanala fahasahiranana eo amin'ny fandriampahalemana izay lohalaharana amin'ny fampandrosoana.Nanome voninahitra ny fitokanana ny Jeneraly RAKOTOBE Christian Lefitra ny zandarimariam-pirenena,Ramatoa Prefet Antsirabe ary ny Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra.Ny lehiben’ny faritra dia nilaza fa apinga iray lehibe ho an’ny vondrom-bahoakam-paritra ny fanohanan’ny fanjakana toy izay ka nahazoana ity poste avancé ity. Manome hery ny vahoaka hamokatra ny tsy fisian’ny fandriam-pahalemana ka ho tonga ho azy ny fampandrosoana hoy hatrany ny tenany ny Jeneraly RAKOTONARIVO William
Na dia teo aza ny fahasahiranan'ny vondrombahoakam-paritra dia nahavita nanangona ny tatitra rehetra tamin'ny alalan-ireo tompon'andraikitra avy eny ifotony no nahafahana nampiakatra tamin'ny ambaratonga ambony mahakasika ny tsy fandrim-pahalemana niharetan'ny vahoaka hatry ny ela ka nahazoana valiny hoy ny Kapiteny RAMILISON Faneva kaomandin’ny compagnie Antsirabe
Adidin'ny zandary ny mametraka mpitandro ny filaminana maharitra kanefa raha hikatsaka ny fandriampahalemana milamina dia mila mahay miara-mamindra sy mampitovy fomba fijery ny rehetra . izao fotodrafitrasa izao no vita dia noho nisy ny fandraisan’anjaran’ny mpahazo tombotsoa dia ny commune faravohitra izany hoy ny Ben’ny tanàna RAKOTONDRABENJA Haja
Rehefa milamina ny vahoaka dia afaka miasa mitondra fampandrosoana ka anisan'ny hahazo tombotsoa amin'izao foto-drafitrasa izao ihany koa ireo kaominina manodidina toa an’ ny Vinaninony Atsimo sy ny manodidina.

f2miaramila 2miaramila 4
Serasera Faritra Vakinankaratra

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation