entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Moto 21: fampitaovana ireo delegem-panjakana

12 Juin 2018

moto 1Fanatsarana ny fampidiran-ketra dia ny tamberim-bidy sy ny hetra tambatra, hoentina hiasa eny anivon’ny faritra mena amin’ny tsy fandriam-pahalemana, ireo no adidy sy andraikitra miandry ireo Lehiben’ny boriboritany nahazo moto teto anivon’ny faritra Vakinankaratra.Natolotra tamin’ny fomba ofisialy ny marainan’ny talata teo nandritry ny fivoriana fanao isam-bolana teo anivon’ny Prefektiora sy ny faritra ireo Moto miisa 21 avy amin’ny fitondram-panjakana. “Fampandrosoana” no imasoana ary lalan-kodiavina mankany amin’izany tanjona iombonana izany ny fampitaovana ireo any ifotony diavoasafidy teto ireo lehiben’ny boriboritany 21, santatra ambavarano ihany izany fa mbola ho avy ny manaraka.
Zava-dehibe ho an’ny Faritra Vakinakaratra ny fahazoana izao moto izao hoy ny Lehiben’ny FaritraGal RAKOTONARIVO William satria isan’ireo fitaovam-pitaterana fampiasa sy mety aty Vakinankaratra, mbola maro mantsy ireo lalana saro-dalana. Teto ny Lehiben’ny Faritra dia nisaotra ny fitondram-panjakana satria tsapa sy hita ny fanohanany ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana.
Raha ny loharanom-bola nahazoana ireto moto ireto dia avy amin’ny tahirim-bola ho fampitoviana ny eny Ifotony, izay nampidirina tao amin’ny kitampom-bolan’ny Faritra nanamafy izany Ramatoa Prefet ANDRIATOMPONERA Voahangy, Prefet Antsirabe.
Hentitra dia hentitra amin’ny fanaraha-maso ireto fitaovana ireto ny Lehiben’ny Distrika izay solotenam-panjakana miparitaka eny anivon’ny Distrika sady miahy mibvantana ireo lehiben’ny boriborintany.
Isan’ireo notsongaina tamin’ireo delegem-panjakana mahazo Moto I RAHANITRIMIORA Mamonjisoa Oliva Delege Antsenakely Andraikiba, faly izy satria raha tongotra na koa fitaovam-pitateran’ny daholo be na hafa no nampiasainy hatramin’izay dia hanamora ny fanataterahiny ny asany ny fahazoany ity moto ity
Antenaina hitondra vokatra ho an’ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefanahaingana izao tohana avy amin’ny fanjakana izao.

moto 2moto 3moto 4
Seraseran’ny Faritra Vakinankaratra

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation