entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

TONTOLO IAINANA: Hisy ny asa miandry ao anatin’ny 5 taona

19 Juin 2018

convention 1Ho fanantanterahana ny fifanarahana iraisam-pirenena na ny "convention de Rio" dia natomboka teto Antsirabe ary aharitra roa andro ny atrikasa ho fanamafisana ny fahaiza-manaon' ireo mpiantsehatra hanatanterahana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny" tany hay" sy ny fiovaovan'ny toetr'andro ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy.

Manoloana ny fiarovana ny tontolo iainana dia hisy ny paikady ao anatin'ny 5 taona efa mipetrapetraka araka ny nambaran’Andriamatoa RANDRIANANTENAINA Fenohery, talen’ny tetikasa eo anivon’ny Ministeran’ny tontolo iainana.
Efa natomboka ny volana novembre 2017 lasa teo ny tetikasa ka aharitra 5 taona ny fanantanterahana izany. Mitentina 2 .150.000 dolara ny famatsiam-bola avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena.Tanjona amin'ny izany ny fanamafisan-orina ny fahaiza-manao ho fanatsarana ny kalitao sy ny fitantanana mirindra ny zava-boahary ary ny fiadiana amin'ny fiovaovan'ny toe-trandro. Faritra miisa 5 eto Madagasikara no voakasika ity tetikasa ity ka isan'izany ny Faritra Vakinankaratra.
Hisy arak'izany fanagonan-kevitra eo amin'ireo tompon-andraikitra isam-paritra izay manao ny atrikasa momba ny zava-misy eny ifotony mifanaraka amin'ity tetikasa ity. Ny Faritra vakinankaratra dia tsy afa-miala amin'ny resaka tontolo iainana satria tsy misy fampandrosoana azo atao raha tsy mirindra ny tontolo iainana ahafahana miasa. Nanatrika sy nanome voninahitra izao fanaovozam-pahalalana izao ny Tale misahana ny fampandrosoana eto amin'ny Faritra Andriamatoa Rakotoarivelo Rivo, teo ihany koa ny solotenam-panjakana aty vakinankaratra ny Prefet anan'Antsirabe Rtoa ANDRIATOMPONERA Vohangiarimino

.convention 2convention 3convention 4
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation