entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Taona 2030 : Tokony ho tafaverina ny ala 4 000 000 ha

18 Juillet 2018

ala 1Lavitr’ezaka ny tanjona napetraky ny fanjakana Malagasy amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, ary tsy moramora ny hanatrarana izany tanjona izany raha tsy miara-misalahy. Izany indrindra no antony hanatanterahana atrikasa ankehitriny ao amin’ny Hotel des Thermes hametrahana paikady sy tari-dia hanatrarana io tanjona goavana io.

Aharitra telo andro ny atrikasa ho famoahan-kevitra nanomboka izany ny marainan’ny 18 jolay ary tsy hifarana raha tsy ny zoma 20 jolay. Feno dia feno ny fandaharam-potoana ho an’ireo mpizaika.Fepetra iray hanatrarana ny tanjona ny RPF « restauration des paysages Forestiers »
Sehatr’asa sy Departemanata maro no miara-misalahy amin’izao atrikasa izao dia ny avy ao amin’ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny ala ary ny ekolojia, Ny departemantan’ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany, ny fambolena sy ny fiompiana, ny rano sy ny fidiovana sy ny fanadiovana ary ny Angovo sy ny akoran’afo. Ireo rehetra ireo no hifanome tanana amin’ny fametrahana ny paikady rehetra ary miara-miombon’antoka ny « Coopération Allemande » amin’ny alalan’ny PAGE-GIZ.
Nanokatra sy nanome voninahitra izao atrik’asa izao ny Prefet eto Antsirabe Ramatoa ANDRIATOMPONERA Voahangiarimino, ny tale miadidy ny fampandrosoana eo anivon’ny Faritra Vakinankaratra Andriamatoa RAKOTOARIVELO Rivo Herindray, teo ihany koa izay topomarika voalohany amin’ny fikajiana ny tontolo iainana ny talem-paritry ny tontolo iainana sy ny ala ramatoa Ratefason Tojotsara.
Handray anjara amin’ny fanazavan-kevitra mandritra ny atrikasa:
- M. Julien Noel RAKOTOARISOA, PFN RPF
- M. Joary Niaina ANDRIAMIHARIMANANA, GIZ PAGE
- Madame Valerie RAMAHAVALISOA, CNRPF/ MEEF / DGEco/DCS
- Madame Holinantenaina RAKOTOBE RAHELIARISOA, CNRPF/DGEAH/MEEH
- Madame Iantefana Liantsoa RAJENARISON, Directeur des Domaines et de la Propriété Foncière (DDPF)
- Madame Harisoa (Aménagement du Territoire)

ala 2ala 4ala 3
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation