entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Masoivohon’ny Korea nitsidika taty Vakinankaratra

25 Juillet 2018

jap 2Nisy ny fitsidihana ara-pomba feno fanajana tanteraka nataon'ireo delegasiona mafonja avy any Corée atsimo ny Faritra Vakinankaratra, nandray ireto vahiny ireto ny Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra ny General de Division William RAKOTONARIVO sy tale miadidy ny lafintany ary ny tale miandraikitra ny fampandrosoana ny andron'ny alarobia 25 jolay 2018 teo.

Ny delegasionina Koreanina dia notarihin'Andriamatoa LIM SANG WOO , masoivohon’ny Repoblika Koreanina miasa aty Madagasikara.Nandritra ny fihaonana no nampahafantarana ny mahasasika ny momba ny Faritra Vakinankaratra fa indrindra ireo seham-pihariana efatra : ny katsaka, ronono, soja, ary ny kaomposta. Raha ny fantatra dia hisy ny mpilatsaka an-tsitrampo ho tonga aty antoerana ka izany indrindra no nahatonga azy ireo nanao izao fitsidihana izao mba ahafanatarany izay tokony hanampiana ny Faritra Vakinankaratra.
Nitsidika toerana vitsivitsy
Taorian'izay dia nandeha nidina ifotony ireo delegsiona ireo nijery ny mahakasika ny fanabezana ny ankizy aty Madagasikara ka EPP nosafidiana teto ny EPP Tomboarivo.
Ny ahafantarana tontolo iainanan’ny ny fanabeazana fototra sy ny olana mianjady amin’izy ireo no anton’ny fitsidihana. Izany no natao dia mba ahitany ny zava-misy marina ary hitondrany vahaolana ka handefasany mpilatsaka antsitra-po hizara traikefa hifanampy amin'ireo mpampianatra. Nitohy teny Mahaimandry – Vinaninkarena ny dia toerana nisy ireo mpifindra monina efa hatramin'ny 20 taona lasa. Raha tsiahivina dia nomena tany 08 a sy trano nipetrahana ireto olona ireto. Ankehitriny efa 10 taona izay no nahalasan'ireo mpiaramiombon'antoka nifanampy tamin'ireo mponina.Efa mahaleo tena tanteraka izy ireo ankehitriny ary miatrika ny fiainany samirery. Misy amin’izy ireo no manao ireny asa madinika fanaon’ny olona eny ambanivohitra toy ny fanaovana Saraka-tsaha sy ny fivarotana kitay amin'ny vidiny mora .
Nifarana tao amin’ny « Centre Thermal » ny fitsidihana teto nahaliana azy ireo ny teto Andranomafana satria tsy dia fahita firy ny toerana ahafaana mitsabo amin’ny ranomafana tahaka itony. Ny fitsidihana teto dia nirindra an-dalana tamin’ny fanatsarana sy fanavaozana ny toerana ary tsy nahasakana ny filazana ny olana sedrain’ny Centre mba ahafahany mandroso vahaolana.Tombony manokana ho an’ny Faritra Vakinankaratra ny fitsidihan’ny vahiny manan-kaja tahaka izao mba hisan’ny fisokafana sy hitomboan’ny hafainganam-pandeha ho amin’ny fampandrosoana.
Nifarana tamin'ny fiarahana nisakafo tamin'ny hotely lehibe iray teto antoerana ny fiarahan'ny ekipan'ny Faritra Vakinankaratra sy ny delegasionina Koreana

jap 1jap 3jap 4
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation