entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Akademia Miaramila Antsirabe " Fandresena 2018"

28 Juillet 2018

fandresena 1"Ho an'ny Tanindrazana" io no filamatra hotratrarin'ireo mpianatra manam-boninahitra eo amin'ny fanatanterahana ny asany rehefa mivoaka avy eto amin'ny Akdemia miaramila Antsirabe ho amin'ny andiany fandresena 2018.
Rehefa nahatontosa am-pamendrehana ny fiofanana tato amin'ny sekoly ireto mpianatra handray ny valin-kasasarana ary tso-drano izay miisa 107 mianadahy avy ao amin'ny andiany 3 dia ny andiany HAJA, andiany RAITRA ary ny andiany FIVOY

.
Raha toa ka 50 éme "ANNIVERSAIRE DE L'ACADEMIE MILLITAIRE" izany no anarana nofidiany andiany faha 41 iantsoana ny andiany misy azy ireo 66 mianadahy izay nahavita ny fiofanana mandritra ny herin-taona, ary ny Jenealy RANDRIAMIARAMANANA Hery Emma René (Directeur de l' Usine Militaire) Ray mpiahy ny andiany no hitso-drano azy ireo.Ny andiany faha 24 izay miisa 10 mianadahy , ny anarana nosafidiany izy ireo kosa dia andiany RAITRA ka ny Jeneraly RALAMBOSON Solofo Andrianarivelo (Medecin Chef de Service da la Medecine interne au CENHOSOA Antananarivo), Ray mpihay ny andiany no nitso-drano azy ireo.

Ny famindrana ny sabatra dia ny ombimangan'ny andiany faha 39 TAVINKERY Ampy Rehovy Marinandro no hamindra azy amin'ny ombimangan'ny andiany faha 40 andiany zandriny ny mpianatra manamboninahitra RABEMANOTRONA Herizo teo ihany koa ny famindrana Faneva izay famantarana no reharehan'ny sekoly ka avy ao amin'ny andiany zokiny andiany faha 39 ho an'ny andiany zandriny, andiany faha 40 mba hisian'ny fitohizan'ny fomba amam-panao sy ny soatoavina eto amin'ny sekoly. Andriamatoa Filohan'ny Repoblika no sady Filoha fara-tampon'ny foloalindahy no nametraka ny galona eo an-tsoroky ny mpianatra nahazo ny laharana voalohany ao amin'ny andiany avy.
Niara-dalana tamin'izao lanonana lehibe izao dia ny fitokanana ny foto-drafitrasa teto amin’ny ACMIL , ny « complexe sportive » sy ny tranom-bakoka hanovozan’ireo mpianatra ho manam-boninahitra fahalalana sy ny tantaran’ny sekoly.
Tonga nanome voninahatra izao lanonana izao andriamatoa RAJAONARIMAMPIANINA Hery filohan'ny Repoblika ny Madagasikara sady filoha faratampon'ny foloalindahy sy ny minisitry ny fiarovam-pirenena sy ireo manamboninahitra avy ao amin'ny andiany faha 28-29 ary ny andiany faha 39 niaraka tamin'ireo olo-manankaja maro, ireo mpikabana vitsivitsy teo anivon’ny Repoblika, ny Lehiben’ny SEG, tompon’ny lanonana teto ny kaomandin’ny Akademia Miaramila, ny Colonel Ramasy Razafindratovo Heritiana. Nanome voninahitra tetoihany koa ny lehiben’ny Faritra Vakinankaratra, ny General RAKOTONARIVO William ary Ramatoa Prefet eto Antsirabe ramatoa ANDRIATOMPONERA nalisoa Voahangy sy ireo talem-paritra sy Lehiben’ny sampandraharaham-panjakana isan-tokony
Nohamafisin'ny Filohan'ny Repoblika fa lanonana manana ny lanjany manokana izao lanonam-pandresena izao satria dingana lehibe, manamarika ny fiovan-tsata ho an'ny mpianatra manam-boninahitra rehetra ary tanterahina araka ny fomba amampanao izay ny Akademia Miaramila no mpitahiry azy.Ary ilaina hoy izy hatrany ny fahavononana eo amin'ny sehatry ny asa ka sarobidy ny fotoana izay hampiarana ny fahalalana ny eo amin'ny samy mpiara- miasa sy ny isam-batan'olona mba ho ohatra azo tsapain-tanana eo amin' ny fiarahamonina ary indrindra eo amin'ny fampandrosoana ny Firenena iray manontolo.
Reharehan'ny Faritra Vakinankaratra ny firoboroboany olona manam-pahaizana satria kitro hifaharan'ny fampandrosoana maharitra mba hampandroso haingana ny tarigetra nampetraky ny Faritra.

fandresena 2fandresena 3fandresena 4fandresena 5
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation