entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Tetik'asa PAGOSE-DEMOS : Ahazo herin'aratra hatrany amin'ireo toerana saro-dalana 

13 Août 2018

demos 1Toerana sy tanana maro aty Vakinankaratra sy ny manodidina azy no hisitraka ny fahazoana herinaratra amin’ny alalan’ny tetikasa goavana PAGOSE “Projet d’Amélioration de la gouvernance et des operations dans le secteur de l’Electricité” sy ny projet DEMOS « Développement à Moindre cout du secteur Electricité », ny banky iraisam-pirenena no mpamatsy vola.


Ho fiomanana amin’ny fidirana amin’izany tetikasa goavana izany dia nisy ny fivoriana ho fanomanana sahady ny fandraisan’ireo vahoaka ny mpanao fanadihadihana sy mpanatanterak izany asa izany teo amin’ny biraon’ny Faritra. Eto Antsirabe dia ny CEEXI “ Cabinet d’Etude Environnemental d’Expetise Industrielle” no hanatanteraka ny asa.Nitarika ny Fivoriana teto ramatoa Prefet eto Antsirabe, ny tale mianadahy avy ao amin’ny Faritra ny Talen’ny Kabinetra sy ny tale miadidy ny lafitany, ny tale mpitantana ny jirama ary ny avy ao amin’ny CEEXI.
Nandritra ny fivoriana no nampahafantarina fa matoa misy izao tetikasa izao dia maro ny tanjona ho tratrarina ka anisan’izany ny fampiankarana ny tahan’ny tokatrano mahazo ny jiro; ny faharoa kosa dia ny fampitomboana ny anngovo azo havaozina ; ary ny farany ny fanaraha-maso sy ny fandraisana mba hanamorana ny fidiran’ny tetikasa. Amin’izao fotoana izao dia efa misy ireo toerana fantatra fa hisitraka ity tetikasa ity isan’ireny ny Kaominina Ambihindranandriana, ny fokontany Ampahatrimaha, Kaominina Soavina-Betafo, Manampisoa.
Hisy ihany koa ny fizarana « kits solaires » hoan’ireo olona lavitra tsy tratran’ny famatsian’ny JIRAMA hoy hatrany ny fazavan’Andriamatoa Tale Regionalin’ny Jirama eto Vakinanakaratra toy ny : “Batterie, panneau solaire ary ampoule économique” ary tsy honohono intsony izao fa efa ao ny vola hamatsiana herinaratra ny tontolo ambanivohitra izao.
Arak’izany samy tokony hivonona ny rehetra amin’ny mety hisian’ny fanelingelenana hiseho amin’ny fametraana izao tetikasa ho fampandrosoana eny ifotony izao.

demos 2demos 3demos 4
Unité de Communication

 

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation