entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fandaharan'asa miara-mianatra: Vakinankaratra no hisitraka izany voalohany

19 Août 2018

fianarana 1"Samy hafa miara-mianatra -Zo-mety amiko samy tafita " io no teny filamatra noentin’ny fandaharan’asa miara-mianatra iarahana amin'ny Fiangoanana Loterana Malagasy na FLM. Manana tombony manokana Antsirabe renivohitry Vakinankaratra nanombohana ny programa miara-mianatra. Faritra efatra no hametrahana ny progarama miara-miasa ka i Vakinankaratra no foibe Nasionaly, misitraka izany ny Faritra hafa toan’ny Antsinana,Faritra Amoron'Imania ,ary Matsiatra Ambony.

Ny andron'ny alahady 19 aogositra 2018, manoloana ny tsangambaton’ Antsirabe no nanaovana ny hetsika fampahafantarana ny programa. Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Minisitry ny fanambeazam-pirenena Andriamatoa HORACE Gatien niaraka tamin'ny ireo manam-pahefana ambony eto amin'ny Faritra vakinankaratra izay notarihin-dramatoa Prefet . Anisan’ny tena nivoitra nandritra ny fandraisam-pitenenana fa ny fanomezan-tanana no ahitana ny mahasarobidy ny olona ao anaty fahasamihafana ankinina amin’ny tsirairay araka izany ny fanentanana ireo olona manana fahasembanana fa manana zo ny hianatra izy ireny.
Teo amin'ny lahatenin'ny Andriamatoa Minisitry ny fanabeazam-pirenena no nanamafisany fa midera ny fiaraha-miasan’ ny tompon'andraikitra aram-pajakana sy ny fiangonana indrindra ny avy ao amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ao anatin'ny paikadim-pampandrosoana ny firenena izao fandaharan’asa « miara-mianatra » izao ary samy mitondra ny anjara biriky ny olom-pirenena tsirairay, tokony tsy hisy ny fanilikiliana eo amin'ny fampandrosoana eo amin'ny firenena misy azy.Mamporisika ny Ray aman-dreny rehetra mba handefa ny ankizy manana fahasembanana any an-tsekoly, fa izao programa izao no atao dia mba tsy hanilikilihana azy ireny..
Nambaran’ny Mpandrindra Nasionaly ny programa « miara mianatra » ao amin'ny foibe ny Fiangonana loteranina Malagasy, Andriamatoa RANDRIANARIVONY Radasy Rolland fa efa akaiky ny ny tanjona ho an’ny Vakinankaratra satria efa mandrakotra ny kaominina miisa 15 ny tetikasa . Izao programa izao dia misy ny fiaraha-miasa goavana miaraka amin'ny mpiara-miombonatoka dia ny « NMS » sy « CBM » miaraka amin'ny programa miara-mianatra hanentana ny vahoaka Malagasy rehetra hanatrarana ny tanjona dia ny ankizy manana fahasembanana misitraka ny zo hianatra sy hivelatra eo anivon'ny fiaraha-monina, ho hita taratra eo amin'ny Firenena.

fianarana 2fianarana 3fianarana 4
Unité de Communication

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation