entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Seha-mpihariana ronono : Foto-drafitr'asa goavana no napetraka tao Andranomanelatra

24 Août 2018

ronono 1Vakinankaratra no sompitry ny ronono eto Madagasikara raha toa ka ny 80% ny vokatra dia avy eto avokoa.Tombony lehibe ho an'ny kaominina roa dia Andranomanelatra sy Kaominina Ambohimanarivo Distrika Antsirabe faharoa ny fahazoany foto-drafitrasa vaovao toby fanangonana ny vokatra ronono sy toerana famatsiana sakafom-biby izay napetraka ao amin'ny Fokontany soamahavoky

izay efa misy ihany koa toa an'Antanifotsy sy Betafo ary Ampamelomana . Tonga nanokatra sy nitokana izao foto-drafitrasa izao Andriamatoa RAKOTOARIVELO Rivo Herindray Tale miadidy ny fampandrosoana ny Faritra Vakinankaratra, nahitana ireo solotena avy eo amin'ny foibe-paritry ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny solontenan'ny kaominina Andranomanelatra indrindra ny filohan'ny kaoperativa ny ROVA, ny filohan'ny fikambanana SOAMAHARO sy ireo mpiray fikambanana.
Nasongadin'Andriamatoa Tale miadidy ny fampandrosoana ny Faritra Rakotoarivelo Herindray fa isany lalam-pihariana laharam-pahamehana ny ronono. Mety amin'ny toe-tany eto Vakinankaratra ny famokarana ronono.Ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no antoka ho fanoitra ny fampandrosoana ny Faritra Vakinankaratra ka tafiditra indrindra ao anatin'ny andraikitra hiandraiketany Faritra izao hetsika izao, dia ny fampandrosoana ny ara-tsosialy sy ny ara- toekarena ary mba hipaka amin'ny Firenena iray manontolo.
Teto ihany koa no nanamafisan'Andriamatoa filohan'ny Kaoperativa ROVA fa tamin'ny taona 1987 no niforona ny fikambanana ary tamin'ny taona 2000 dia niova ho kaoperativa mba hisiany otrikarena iombonana. Ny kaoperativa SOAMAHARO dia misy mpikambana miisa 15 mianadahy izay nofaninin'ny kaoperativa ROVA mba hanoro ny mponina eo amin'ny tontolon'ny famokarana ronono indrindra ny fanatsarana ny sakafom-biby sy ny fanafody ary fanatsaana ny lahin'omby.
Tsara ny manamarika fa kaominina Andranomanelatra no malaza amin'ny famokarana ronono eto Vakinankaratra ary ho modely ho an'ny kaominina hafa hanandratra ny farimpiainan'ny tonotlo Ambanivohitra.

ronono 2ronono 3ronono 4

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation