entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Ambatolampy : Nahazo fandanjana fiara vaventy sy famonoana biby 

29 Août 2018

Manampy ny vondrom-bahoakam-paritra amin’ny fampidirana ny tamberim-bidy ny fahazoan’ny Faritra Vakinankaratra amin’ny alalan’Ambatolampy ny « Station de Pesage » ; ary manome sakafo ara-pahasalamana sy manaraka ny fenitra sy ny kalitao ny fahazoana ny toerana famonoam-biby tao Ambatolampy.

Tontosa ny maraina teo, tao Ambatolampy ny fitokanana ireo foto-drafitrasa goavana roa ireo.Nitarika izany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy mpikambana avy ao amin’ny governemanta.

Raha 50 taona lasa no tsy mba nanana trano ho famonoana biby atao sakafo ny vahoaka tao Ambatolampy dia mananjara izy ireo ankehitriny fa notoloaran’ny fanjakana izany fotodrafitr’asa izany. Tao Bemasoandro Antsinanana no toerana misy ity toerana famonoana omby sy kisoa ity.Nisy ihany teo aloha teo saingy tsy manaraka ny fenitry ny « famonoam-biby ».Topomarika tamin’izao ny Ministeran’ny fambolena sy ny fiompiana sy ny rantsa-mangaikany eto Vakinankaratra.
Fotodrafitrasa goavana mipetraka amin’ny lalam-pirenena fahafito eo Ambatolampy ny « Pond bascule » nahazatra ny maro hatramin’izay, ankehitriny « station de pesage d’Ambatolampy » no anarana hisalorany, notokanana taminn’y fomba ofisialy ity asa goavana ity. Topomarika tamin’izao asa izao ny Ministeran’ny fitaterana sy ny famatarana ny toetr’andro ary ny Ministeran’ny Asa vaventy. Ireo minisitra voalaza ireo ihany koa dia tonga tamin’izao lanonam-pitokanana izao. Ny fametrahana ny « station de pesage d’Ambatolampy » dia manampy amin’ny fanaraha-maso ny lanjan’ny fiara vaventy mifamezivezy amin’ny lalam-pirenena fahafito no sady ahafantarana ihany koa ireo vokatra mivoaka sy mifamezivezy tokony hanefana ny tamberim-bidy isan-karazany.
Taorian’ny fitokanana sy fanolorana ireo fotodrafitrasa ireo dia nifamotoana nitafa tamin’ny vahoaka teo amin’ny kianja Amboniatsimo ny filoham-pirenena.Nandritra izany lanonana izany no nitondran’ny Ben’ny Tanana ny hetahetan’ny vahoaka dia ny famefena ny toerana famonoana kisoa sy omby vaovao, fangatahana atao rarivato ny tsena sy ny lalana mirefy 200m, somary marisarisa ny fandriam-pahalemana ka mba mangataka fiara tsy mataho-dalana ho an’ny mpitandro ny filaminana ny kaominina .
Ny Lehiben’ny Faritra ny Jeneraly RAKOTONARIVO William dia nanantitratintra ny fisaorana ny fitondram-panjakana amin’ny zava-bita maro taty antoerana izay efa voatokana, ary ireo maro tsy voatanisa mbola tsy notokanana. Tsy lavitry ny Fanjakana Vakinankaratra hoy izy ary tena notobahan’ny rony tokoa.Sitraka sy telina hoy ihany izy raha ianao no mbola hitokana ireo fotodrafitrasa miezinezina ireo amin’ny fotoana fahavitany tanteraka.
Ny filoham-pirenena teto dia nanolotra masomboly katsaka 860 kg, masomboly tsaramaso 500kg, masomboly vary 500kg, zezika 3,5T ary kaomposta 7T ho an’ny tantsaha amin’izao fotoam-pamafazana izao. Tsy nanadino ireo Lehiben’ny Fokontany ihany koa ny tenany ka nanome finday iray avy ho an’ireo lehiben’ny Fokontany miisa 162 ao amin’ny Distrikan’Ambatolampy.nanolotra moto tsy mataho-dalana vitsivitsy ho an’ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny tenany. Ho fiarahana amin’ny nofon-kena mitam-pihavanana tamin’ny vahoaka teto Ambatolampy dia nanolotra omby miisa 03 sy vary 500 lasaka, menaka 180litatra ary siramay 15 kitapo.
Nitarika ny lanonana teto ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ny mpikambana ao anivon’ny governemanta nahitana ny minisitry ny asa vaventy ANDRIANTIANA Jacques Ulric, ny Minisitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro RALAVA Beboarimisa, ny filoha lefitry ny Antenimieran-doholona ao amin’ny Faritany Antananarivo sy ireo loholona maromaro.Nandray ireto vahiny manan-kaja kosa ireo manam-pahefana sivily sy Miaramila taty vakinankaratra notarihin’ny ny Prefet an’Antsirabe ramatoa ANDRIATOMPONERA Voahangy, ny Lehiben’ny Faritra Vakinankaratra ny Jeneraly RAKOTONARIVO William , ireo Lehiben’ny sampandraharaham-panjakana rehetra aty Vakinankaratra, ny Lehiben’ny Distrika rehetra taty Vakinankaratra, ireo Ben’ny Tanana maro avy ao Ambatolampy sy ny kaominina manodidina ary ireo tompon'andraikim-panjakana isan-tokony.

Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation