entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

CNFPAR Vinaninkarena nankalaza ny faha - 55 taona (1963-2018)

21 Septembre 2018

Tanjona goavana eo amin'ny Ministeran'ny fanofanana ara-k'asa sy fampiofanana ara-teknika ny fampiroboroboana ny sekoly fandratoanana fahalalana manerana ny Nosy raha toa ka ao anatin'ny faritra 17 no misy ny talem-paritra hiasany. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ny Ivon-toerampiofanana CNFPAR(Centre National de Formation Professionnelle Artisanal et Rural) Kaominina ambanivohitra Vinanikarena,

Distrika Antsirabe II eo anivon'ny Faritra Vakinankaratra izay niorina tamin'ny taona 1963.

Nakalaza indrindra ny faha 55 taona , nihara-dalana tamin'izany fakalazana izany ny famohahana ireo mpianatra miisa 29 mianadahy andiany faha- 21 ary misalotra ny anarana hoe "FANILO" ny taom-pianarana 2018, miisa 05 taranja :" BTP (Bâtiment et travaux Public)", mombany fambolena sy ny fambolena," mécanique automobile, mécanique agricole, ouvrage métallique" .Tamin"izao fahatrarana ny faha 55 taona izao ihany koa no nitokanana ny trano fianarana fanovozana fahalalana izay miisa efitrano malalaka efatr,a tsangambato faha 55 taona.

Tonga nanome voninahitra izao fankalazana izao Ramatoa RAHANTASOA Lydia Aime Minisitry ny fampianarana ara-kasa sy ny fanofanana ara-teknika sy ny mpiaradia aminy, Andriamatoa RAKOTONARIVO William Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra no sady filohan'ny CNFPAR sy ireo mpiara-miasa aminy, nahitana ireo ben’ ny tanana Vinaninkarena sy solombavam-bahoaka ny Antsirabe faha-roa.

Nandritra izany no nanamafisan'ny Andriamatoa Lehibe Faritra fa reharehan'ny Faritra ny fisian'ny ivon-toeram-piofanana manofana tanora maro tonga dia afaka miasa avy hatrany izay mitondra anjara biriky eo amin'ny fampandrosoana ny Vakinankaratra ary mba ho hita taratra eo amin'ny firenena.

Teto ihany koa no nohantitraterin’ny Ramatoa minisitra fa efa miisa 14 ireo mpianatra nahavita fiofanana ny taom-pianarana 2018 no efa mandray asa manandrify azy tsirairay. Tombony ho an'ny Kaominina Ambanivohitra Vinaninkarena satria dia maro ireo tanora avy any amin'ny Faritra hafa no mifampizara ny traikefa.

Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation