entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

FER Vakinankaratra: Kaominina 11 no hisantatra izany 

18 Octobre 2018

fer1Taorian’ny fandinihina ireo atonta-taratasy maro nalefan’ireo kominina mikasika ny fahazoana ny FER “Fond d’Entretien Routier” , na ny tahirim-bola ho an’ny fikojakojana ny lalana dia kaominina 11 no nahatomombana antsakany sy andavany ny atonta-taratasy rehetra taty vakinankaratra. Natao arak’izany ny fanaovanan-tsonia fifanekem-piaraha-miasa eo amin’ny Commune tompon’ny asa sy ireo mpandraharaha nahazo ny tolo-barotra.

Nitarika izao fampihaonana izao tao amin’ny efitrano fivorian’ny Faritra Vakinankaratra Ny lehiben’ny kabinetran’ny Lehiben’ny Faritra Atoa RAMARIJAONA ANDRIANJAFIMIARANTSOA sy ny tale miadidy ny fampandrosoana RAKOTOARIVELO Rivo herindray ary ny talem*paritry ny asa vaventy aty Vakinankaratra Rakotomalala Armand.

Araka ny voalaza etsy ambony dia 11 ireo “Communes” ahazo ny ampahany voalohany amin’ny tahirim-bola FER: isan’ireny ny kaominina Vinany, Fidirana ao amin’ny Distrikan’I Mandoto ,Ambano sy Ambatomena, ao amin’ny Distrikan’Antsirabe faharoa, Alakamisy Anativato ao amin’ny Distrikan’I Betafo, Antanamalaza sy Manjakatompo ao amin’ny Distrikan’ Ambatolapmpy ary Ambohimandroso sy Ambohitompoina kosa ao amin’ny Distrikan’Antanifotsy.Nahazo anjara tamin’izao FER izao ihany koa ny kaominina Ambonivohitra AntsirabeI

Afaka hiatrehana ny faharatsian’ny lalana amin’izao vanim-potoana hialoavan’ny fahavaratra izao ity FER ity ho an’ireo Commune mpahazo tombotsoa ireo. Velom-pisaorana ny fitondram-panjakana arak’izany ireo Ben’ny Tanana. Ny lalana dia lalan-dra mamelona ny mamahana ny kaominina , manamora ny fitaterana vokatra ary manatsara ny fidiram-bolan’ny commune ihany koa satria rehefa tsara ny lalana dia mitombo ireo fiara misehatra amin’ny fandraharahana eny amin’ny tontolo ambanivohitra.

Mahatratra 125 km eo ho eo ny halavan’ny lalana asiam-panamboarana amin’ireo commune 11 ireo. Mitentina 100 tapitrisa ariary kosa ny vola natokana ho an’ireo lalana hita fa tena simba tanteraka

Ny sampandraharaha misahana ny lafiny ara-tekinika eny amin'ireo kaominina ireo no hisahana ny tolotr'asa sy ny fanaraha-maso ny fizotrin'ny asa, ny avy eo anivon'ny DRTP foibem-paritry ny asa vaventy kosa no manao tantsoroka -teknika.

Tsy hisy arak’izany ny andraso andraso fa hiatomboka ny asa eny amin’ireo commune. Tsiahivina ihany fa andiany voalohany ihany ireto fa mbola ahazo ny anjarany kosa ny ambiny rehefa mahatomombana ireo tinakin’ny fitondram-panjakana.

fer2 fer2 fer2

Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation