entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Herinandron'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza

23 Octobre 2018

santé3Olona manodidina ny 456 isam-pokontany no ahetsika hizara ny tolotry ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza.Hisitraka izao hetsika ho an’ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza izao avokoa ny Distrika 07 ato anatin’ny Faritra Vakinankaratra, ahitana tobim-pahasalamana miisa 129 . Mandritra ny hetsika andiany faha 25 dia hisy ny fizarana vitaminina A , fitiliana ny tahan'ny tsy fanjarin-tsakafo, fizarana ody kakana ary fanaovana vakisiny.

Ny zaza 6 ka hatramin’ny 59 volana sy zaza 1 ka hatramin'ny 5 taona no hozaraina vitamina A sy odikakana ary ho an’ny reny bevoka kosa dia hizarana odikakana sy vakisiny hiady amin'ny tetanosy.

Ny zaza 6 volana ka hatramin’ny 5 taona amin'ireo Distrika 04 dia Distrika Betafo, Antsirabe I sy II ary Ambatolampy no hisy ny fitiliana ny tahan’ ny tsy fanjarin-tsakafo mitrazoka mandritra ny hetsika.

Mifanindran-dalana amin’ny herinandron’ny vakisiny Afrikanina izao hetsika izao ,ka hisy izany ny vakisiny ho an'ny zaza vao teraka ka hatramin’ny 1 taona. Teti-bola manodidina 114 tapitrisa no hanatanterahana ny hetsika ho an’ny Vakinankaratra. Olona miisa 228 ny mpanentana isaky ny « Quartier » ary olona miisa 228 ireo manatanteraka ny fitiliana tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka eny amin’ireo CSB rehetra.

Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy izao hetsika lehibe izao ny Prefet an’Antsirabe Ramatoa ANDRIATOMPONERA Voahangy Harimino sy Lehiben’ny Faritra Vakinankaratra ny jeneraly RAKOTONARIVO William sy ny mpiara-miasa aminy, teo ihany koa ny Talemparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Vakinankaratra. Teo amin’ny CSB Atsinanantsena no nanokafana ny hetsika.

Nandritra izao fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny hetsika andiany faha 25 ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza izao no nanamafisan’ny Andriamatoa lehiben’ny Faritra fa isan’ny tantsoroka lehibe iadidian’ny Faritra ny mihay ny mponina ao aminy ka tafiditra indrindra ao anatin’izao hetsika ny fahasalaman’ny Reny sy ny zaza izao.Velom-pisaorana ihany koa izy ho an’ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombon’antoka rehetra toa ny USAID, UNICEF satria mitsinjo ny taranak’olombelona rehetra mba higoka ny fahasalamana izy ireo. , Namafisan’ny Lehiben’ny Faritra teto fa olona salama ihany no afaka hitondra fampandrosoana ho an’ny Vakinankaratra ary mba hipaka any amin’ny firenena iray manontolo.

Noantitraterin’ny dokotera RAKOTONANDRASANA Heriniriana Lehiben’ny fari-piadidiam-pahasalamana fa ny ady amin’ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka no laharam-pamehana eto Vakinankaratra ary mihoatra ny 98 % no ho tratrarina .Ny tanjona lehibe amin’izao hetsika manakaiky ny vahoaka eny ifotony izao dia ny hanala ny fahatrana isan-tokatano.

Tsara ny manamarika fa mandritra izao hetsika izao dia hisy mpanara-maso avokoa isaky ny Distrika rehetra ka manodidina ny dimy arivo ny mpandray anjara.

Unite de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation