entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Tantsaha mitodika amin'ny tsena, manana vokatra tsara kalitao

25 Octobre 2018

fampandrosoana2Fampandrosoana : Manome vahana manokana ireo Rojom-pihariana laharam-pahamehana ny Faritra Vakinankaratra amin'ity taom-pambolena ity, izany dia fampiroboroboana lalam-pihariana laharam-pahamehana 04 toy ny katsaka, soza , ronono ary ny Compost na ny « otri-jezika ». Tonga teny ifotony nifampidinika tamin'ireo tantsaha mivondrona ao anaty fikambanana ny talen’ny kabiinetran’ny Lehiben’ny Faritra Andriamatoa RAMARIJAONA Andrianjafy.

 Avo dia avo ny filàna ho an'ny faritra vakinakaratra raha eo amin'ny fambolena katsaka sy soja, noho ny fiaraha miasa ny faritra amin'ireo orinasa vaventy mitady ny vokatra araka ny nambaran’Andriamatoa ANDRIANJAFIMIARANTSOA Ramarijaona lehiben’ny kabinetran’ny Faritra
Noho izay fidirana amin'ny sehatra matihanina izay dia misy ny fepetra takina amin'ireo tantsaha mpamboly mba ahatonga ny vokatra hanana ny kalitao tsara. Velaran'tany mirefy 1ha fara faha keliny no hambolena, Tsy azo atao ny mampiasa zezika simika, ka ny zezika compost no ampiasaina. Mampiasa masom-boly manaram-penitra ary manaraka ny toro hevitra omen'ireo teknisianina ny fambolena. Napetraka ireo fepetra ireo mba hanamora ny fanarahamaso sy hanatsarana ny vokatra azo hanatrarana ny tanjona.
Kaominina 4 ao anatin'ny Distrika ny Betafo hatreto no efa nahavitana ny dinika dia ny kaominina ny Mandritsara, Antohobe, Andranomafana ary Antanimandry. Navitrika ireo mponina sy fikambanana mivondrona ka tonga maro nihaino ny dinikin'ny fampandrosoana. Velom-bolo arak'izany ireto farany noho ny fisian'ny tsena vaovao ary mari-toerana hatrany ny vidiny.Nisaotra ny avy ao amin’ny Faritra ny solotenan’ireo ben’ny Tanana nahazo tombotsoa tamin’izao sahan’asa izao , nisolo tena azy ireo ny Ben’ny tanàna ao Mandritsara RAKOTONDRANAIVO Roger.
Mandritra ity fotoam-pambolena ity dia omena maimaim-poana ireo tantsaha ny masomboly ary ny fanaraha-maso ny fambolena kosa dia hiaraha miasa amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Mbola hitohy ny dinika ka hihitatra any amin'ireo distrika hafa ato anatin'ny faritra Vakinankaratra.

Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation