entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

ZIA Ibity : Mandroso ny asan’ny Fandrosoana

26 Octobre 2018

ZIA IBITYNidina ifotony nijery ny fizotry ny asan'ireo tantsaha mpisitraka ny tetik'asa ZIA (Zone d'Investiment Agricole) ny avy eto anivon'ny Faritra dia ny Tale miadidy ny fampandrosoana Andriamatoa RAKOTOARAIVELO Rivo Herindray sy ny Tale miadidy ny Lafitany Ramatoa RAMAHANDRIAVIRO Fanja. Raha ny hita tany an-toerana dia efa vonona tanteraka ireto tantsaha mpikambana ao anatin'ny Fikambanana FANDROSOANA amin'izao fotoana izao,

miandry ireo mpamatsy vola sy ny masomboly no sisa dia hatomboka ny asa. Tany mirefy 10ha no homena ireto ka tokatrano miisa 22 no mpikambana ao anatiny. Fambole na maro no hatao amin'izany ka isan'izany fambolena vilon'omby, ny katsaka, soja, ovy. Teto ihany koa dia nanamafy ny avy eto amin'ny Faritra fa vonona ihany koa amin'ny fiaraha-miasa indrindra amin'ny fanampiana ny fikambanana amin'ny fanatontosana ny mahakasika ny tetikasa satria misy ny olona afaka mamampy eto amin'ny Faritra. Nandritra izao ihany koa no nanambarana fa ny Tale miadidy ny lafitany eto anivon'ny Faritra no mpiahy kaominina Ibity amin'ny tetikasa ZIA. Marina tokoa fa efa manakaiky ny fotoam-pambolena ka nisy fifametrahana teo amin'ny tantsaha sy ny mpiara-miombonantoka rehetra.
Mantotra ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy fikambanana indrindra fa eo fikambanana FAFIALA sy FANDROSOANA satria dia mifameno tokoa izay ireo amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra. Marihana fa ny tetikasa CASEF no hamatsy vola ny ireto tantsaha ireto ary indrindra fanaraha-maso ny ara-teknika.
Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation