entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Hifarimbona hanafoana ny kolikoly eny an-dalam-be

31 Octobre 2018

KOLIKOLYMbola mitazona ny rambony amin’ireo firenena manodidina ny 180 I Madagasikara eo amin’ny tahan’ny kolikoly. Ho firosoana amin’ny fanalefahana izany dia maro ireo dingana efa napetraka, hanatrarana ny tanjona fototra. Mbola lavitra anefa ny lalana satria vao may mitombo ireo sehatra isehoan’ny endrika kolikoly.
Ho fanokafana ny fankalazana ny andro maneran-tany hiadiana amin’ny kolikoly izay atao aty Vakinankaratra ny 8 decembre 2018 ho avy izao,

dia vela-kevitra lehibe mahakasika “Ny endriky ny kolikoly eny an-dalam-be” no notanterahana ny marainan’ny Alarobia 31 octobre teny amin’ny ACML Antsirabe. Saika voaantso teto avokoa ireo mpisehatra eny an-dalam-be, na ny mpitatitra, ny mpandeha, ny atokondraharahan’ny fitaterana an-tanety, ny avy ao amin’ny ministera mpiahy ny fitaterana sy ny maro hafa. Tanjona napetraka ny hamoahana tsoa-kevitra afaka hampiharina hifanarahan’ny besinimaro ho vahaolana haingana sy maharitra iadiana amin’ny kolikoly eny an-dalam-be nanamafy izany ny jeneraly Ratovoson Benjamina tale miadidy ny Bianco ao amin’ny Faritany Antananarivo
Mbola betsaka ireo fandaharam-potoanan’ny Bianco sy ny komitim-panomana ho tanterahana eto Vakinankaratra mandrapahatongan’ny 8 Decembre fotoan-dehibe hankalazana ny andro maneran-tany hiadiana amin’ny kolikoly. Isan’ny asa hatrehina ny fametrahana ny fomba fiasa mirindra « Standard de service » amin’ny sehatr’asam-panjakana folo eto Antsirabe.
Naharitra iray andro tontolo ny famoahan-kevitra teto ary ny fiafaran’ny tolakandro hariva no hivoaka ny tsoan-kevitra ho famintinana.
Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation