entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fitsidihana ny fanamboaran-dalana RN43

06 Novembre 2018

chantier1Lalana mirefy 51 km mapitohy an'ny Faratsiho, Ambohibary ary Ampetsapetsa no efa andalam-panamboarana ankehitriny. Raha tsiahivina dia efa niatomboka ny faha 15 ny volana may lasa teo ity fanamboarana ity, am-perinasa tanteraka amin'izao fotoana ny entreprise SMATP sy ny CRBC na dia hita fa somary misy ihany aza ny fahatarana. Noho izay antony izay indrindra dia tonga teny an-toerana ny tompon'andraikitra voalohany eto anivon'ny Faritra Vakinankartara ny Jeneraly RAKOTONARIVO William, Lehiben'ny Faritra,

niaraka tamin'ireo tompon’andraikitra maromaro eto Vakinankaratra isan’ireny ny talen’ny fanabeazam-pirenena, ny Talem-paritry ny asa vaventy, ny talem-paritry ny Fitaterana sy ny famatarana ny toetr’andro.
Nisy araka izany ny fijerena ifotony ny fizotry ny asa sy ny fivoarany. Hatreto dia mahavelom-bolo ny asa raha ny tatitrin'ny lehiben'ny Faritra. Ny Ampahany amin'io lalana io dia efa vita ny fanambaniny na ny "Terrasement". Somary tojo olana ihany ireo mpanatanteraka ny asa tamin’ny ny famakiana ny lalana vaovao. Ny fahavitan’ity lalam-pirenena faha-43 dia hitondra rivo-baovao eo amin’ny fampandrosoana an’I Vakinankaratra. Malalaka tanteraka ny lalana ary tsy hiafihafy ireo mpampiasa ny lalana mahatratra 6m ny sakan’ny lalana, ary manana 1,5m ny mpandeha tongotra amin’ny andaniny roa. Ankoatr’izany dia hisy ny tata-drano amin’ny sisin-dalana.
Raha tsiahivina dia ny fiandohan’ny volana mai no napetraka ny vatofehizoron’ny fanombohan’ny asa tamin’ny fotoana nanombohana ny asa. Ny Groupement CRBC / SMATP no hiandraikitra ny asa ny groupement COMETE/TECMAD no hiantsoroka ny fanaraha-maso, ary ny fanjakana Malagasy, ny BADEA ary ny tahirim-bola saodianina no mpamatsy vola. Miteti-bidy manodidina ny 67 tapitrisa ariary ny asa rehetra mampitohy an’I Faratsiho, Ambohibary ary Ampetsapetsa mirefy 51km ary maharitra 18 volana ny asa.Ankehitriny dia 6 mbola izay no lasa mbola misy herintaona arak’izany ny fe-potoana. Tsiahivina hatrany fa ampahany faharoa amin’ilay fanamboaran-dalana mampitohy an’I Sambaina Soavinandriana izy ity fa efa vita tanteraka kosa ny 58 km mampifandray an’I Faratsiho sy Soavinandriana.
Ho nofy ratsy sisa arak’izany ny lalan’I Faratsiho ary eo ampiandrasana ny fahavitan’izany ny mponina eny an-toerana , ary raha ny vinavinan'ireo tompon'andrikitra, sy ny tetiandro voapetraka dia ho vita tanteraka izany amin'ny fiafaran'ny taoana 2019.


Unité de communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation