entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Fiaraha miasan'ny Fanjakana sy ny tsy miankina : Tetik'asa SUPER CODEUR

05/11/2018

super codeur1Taorian’i Fianarantsoa sy Antananarivo dia anjaran’Antsirabe indray no nahazo ny tetikasa “Super codeur” " hampianarana ny ankizy 9 ka hatramin'ny 14 taona ho liana amin'ny fahaiza-manao entanin’ny nomerika. Efa miroborobo be ankehitriny ny fandrosan’ny nomerika ary tsy diso anjara amin’izany isika eto Vakinankaratra. Mitady lalana hatrany ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin’ny fiaraha-miasa matotra amin’ny fampiroboroboana izany. Natao ny andron’ny 05 Novembre teo ny fampahafantarana ofisialy ny fanombohan’ny tetikasa “Super codeur”

ary ny fiaraha-miasan’ny Ivo-toerana Karen Caren amin’ny Orange Madagascar.Nitarika izany teto ny Lehiben’ny Faritra Vakinankaratra ny Jeneraly Rakotonarivo William sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky, ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny Orange Madagascar.
Antom-pisian'ity tetikasa ity ny fampiofanana sy hamolavolana ny sain’ny

ankizy ho tia karokaroka ary ahay hampiasa ny “internet” amin’ny fanetevenam-pahalalana, hisintonana ny zava-mahasoa. Iaraha-mahalala izao vanim-potoana izao fa miseho amin’ny endrika vaovao ny habadoana dia tsy inona fa ny tsy fahaizana mikirakira ny solosaina. Singanina manokana amin’ny fiandohan’ny tetikasa ny hanomezana tombon-dahiny manokana ireo ankizy sahirana eny anivon’ny ONG sy ny sehatra maro hafa ,hitohy amin’ny sokajy hafa indray izany aoriana kely.

Reharehan’ny Faritra Vakinankaratra ny fananana ity Ivotoerana Caren Karen ity ary manampy ny rehetra amin’ny fikirakirana ny tambazotra isan-karazany eo amin’ny “Internet”, mbola mitohy hatrany ireo tolotra sahanin’ny Ivotoerana Caren Karen ho an’ireo mpisitraka izany eto Antsirabe.
Raha tsihaivina dia isan’ny reharehan’ny Faritra Vakinankaratra ny fisian’ity ivotoerana Caren Karen ity noho izy manampy betsaka ny mponin’ny Vakinankaratra ,liana azy ity avokoa na ny ankizy na ny mpianatra ,ny mpiasampanjakana dia hita fa atoky ny fapandrosoana ny Faritra sy tsy mena-mitaha amin’ny Faritra hafa.

super codeur2super codeur3super codeur4
Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation