entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Taom-pambolena katsaka: Nanome tohana ny Faritra

09 Novembre 2018

fambolena1Masomboly katsaka milanja 2 taonina indray no nozarain'ny Faritra Vakainankaratra ho an'ireo fikambanana tantsaha izay hiarahana miasa amin' ny foibem-paritry fambolena sy fiompiana ary "Agri-pro" na ny "Agriculture professionnelle" . Nahitana solontena avokoa teto ny Distrika fito mandrafitra ny Faritra Vakinankaratra, toy ny fikambanana tantsaha, ny olona tsotra, ka mahafeno ny fepetra takiana izany hoe manana velarantany mirefy 1 ha mihoatra. Nohamafisin'ny solotenan'ny avy ao amin'ny "Agri-Pro" fa izy ireo no manao ny fanaraha-maso ny ara-teknika

rehetra ny fambolena ary koa manome ny fanafody 50 isan-jato hiadiana amin'ny bibikely mpanimba ny katsaka, ary mbola izy ireo ihany koa no mividy ny vokatra avy amin'ny ireo tsantsaha miara-miasa amin'izy ireo. Raha tsiahivina dia misy karazany roa ny katsaka hambolen'ny agri-pro miaraka amin'ny tantsaha dia ny" IRATE 200" izay mamokatra hatrami'ny 1,5 t- 3 t /ha, ary ny "PANAR 12" mahatratra hatramin'ny 8-10 taonina isaky ny hekitara.
Mandray anjara goavana amin'ny fanohanana ny fambolena katsaka ny Faritra vakinankaratra satria ny katsaka dia isan'ireo zotram-piharihana laharam-pahamehana. Izany rehetra izany dia tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ara-toekarena sy ara-tsosialy izay anjara andraikitry ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana.
Tonga nanolotra ireto masomboly katsaka ho an'ireo mpisitraka ireto ny Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra ny Jeneraly RAKOTONARIVO William sy ny talen'ny kabinetrany Andriamatoa RAMARIJAONA Andrianjafimiarantsoa ary ireo mpiara-miombon'antoka dia ny solotena avy ao amin'ny Foibe-paritry ny Fambolena sy Fiompiana ary ny AGRI-PRO.

fambolena3fambolena2fambolena4
Unité de Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation