entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe I

Tetik'asa FAFI : Fanjarian-tsakafo sy fahasalamana eny ifotony

13 Novembre 2018

FAFI1Mitana ny laharana voalohany ny Faritra Vakinanankartra eo amin'ny tsy fanjarintsakafo mitarazoka, izay manana taha ambony indrindra 62,5% raha hoarina amin'ireo Faritra 22 eto Madagasikara. Ny taona 2017 no efa napetraka ny paikady vaovao andiany faha telo izay mifantoka manokana amin'ny ady amin'ny tsy fanjaritsakafo mitarazoka. Raha tsiahivina dia samy manao ny paikady ny faritra tsirairay teo aloha, amin'ny ity indray mitoraka ity dia miara-misalahy ny sehatra rehetra na ilay atao ho "multisectoriels",

izay hiara-miasa mivantana amin'ny ministeran'ny fasalamana sy ny PNNC-SSECALINA/ONN iarahana amin'ireo eny mpiantsehatra eny ifotony dia ny ONG, ny toby eny amin'ny fokontany ary ny tobim-pasalamana.

Notanterahana teto anivon'ny Faritra Vakinankaratra ny atrik’asa ho fanomboana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary koa fanentanana ireo mpiantsehatra ao anatin'izany. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny tale miadidy ny fampandrosoana eto anivon'ny faritra Vakinankaratra Andriamatoa RAKOTOARIVELO Rivo Herindray sy mpandrindra nasionaly ny ady amin'ny tsy fanjariantsakafo Andriamatoa RAVELOARISON Ambinintsoa. Faritra 8 manana taha ambony no iasan'ny tetikasa,(Vakinankaratra,Amoron’Imania, Alaotra Mangoro, Bongolava, Itasy, Analamanga ary Vatovavy Fito vinany) ho an'ireo Faritra manana taha miotra ny 60% kosa dia hanomboka amin'ity herinandro ity ihany ny fanatanterahana ny asa ka aharitra 5taona , dia ny faritra Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Amoron'i Mania, Itasy ary Vatovavy Fitovinany.

Tanjona amin'izao ady izao dia ny fanatanterahana ny fanamby ho an'ny firenena hampihenana ny taha 47% ho 30% amin’ny taona 2028. Paikady ho entina amin'izany dia ny Fampitomboana sy ny fampiasana ireo tolotra mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana ny fahasalamana ara-tsakafon'ny reny sy ny zaza, ary ny hitondrana vahaolana haingana sy mahomby amin'ny fotoanan'ny kirizy na koa ny loza voajanahary satria ireo no isany fototra mahatonga ny tsy fanjariantsakafo eto Madagasikara. Hisitraka an'izao ady izao ireo Reny bevohoka sy mampinono, ny zaza vao teraka ka hatramin'ny 23 volana, ny zaza 24 volana ka hatramin'ny 59, ka ny taha ho tratrarina amin'nizany dia miisa 1 492 907 ho an'ny zaza latsaka ny 5 taona ary 442 818 ny Reny mitondra vohoka. Zava-dehibe ho an'ny firenana ity ady ity satria tsy misy ny fampandrosoana raha tsy misy fanjaritsakafo lavorary. Marihina fa misy ny fanohanana avy any ivelany hanatanterahana izao ady izao ka vola mitentina 90 000 000 dollard no natolotry ny THE WORLD BANK sy ny THE POWER OF NUTRITION izay vola tsy haverina.

 
Unité de communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation