entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

×

Annonce

L'absence de droits d'accès - fichier '/images/Actualites/150_ème_loterana_1.jpg'
L'absence de droits d'accès - fichier '/images/Actualites/150_ème_loterana_2.jpg'
L'absence de droits d'accès - fichier '/images/Actualites/150_ème_loterana_3.jpg'
L'absence de droits d'accès - fichier '/images/Actualites/150_ème_loterana_4.jpg'

District Antsirabe I

Caisse d'Epargne de Madagascar 100 taona

18 Décembre 2017

caissa depargne 1Feno 100 Taona ny Caisse d'Epargne de Madagascar , isan'ny nanamarihana izany ny fitokanana ny trano vaovaon'ny Caisse d'Epargne eto Antsirabe ny Zoma 15 Desambra lasa teo . NItarika ny lanonana Ramatoa Vonintsalama ANDRIAMBOLOLONA , Minisitry ny vola sy ny teti-bola , notron'ireo manampahefana avy eto an-toerana notarihin-dRamatoa Préfet n'Antsirabe sy Andriamatoa Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra.

 

Lire la suite...

Fiangonana Loterana Malagasy : 150 Taona

17 Décembre 2017

150 ème loterana 108 Desambra 1867- 08 Desambra 2017 , Feno150 taona katroka tamin'ity taona ity ny Fiangonana Loterana Malagasy izay nifanandrify indrindra amin'ny fankalazana ny fa 500 taonan'ny reformasiona. Tao Ambohitsimanova Betafo no nanaovana ny fotoam-bavaka lehibe ho fankalazana manetriketrika izany taon-jaobily izay ka nanome voninahitra izany ny Filoham-pirenena Malagasy Andriamatoa Hery RAJAONARIMAMPIANINA

Lire la suite...

Fiahiana ara-tsosialy

12 Décembre 2017

sosialy 2Olana goavana mbola sedrain'ireo mpiasa maro eny anivon'ireo vondrom-bahoakam-paritra ny tsy fisian'ny fiahiana ara-tsosialy azy ireo. Fantatra hatreto raha ny antotan'isa misy fa mbola tsy mahasahana ny asa eny anivon'izy ireny ny isan'ny mpiasam-panjakana . Ezaka goavana imasoan'ny eo anivon'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana miaraka amin'ny CNAPS

Lire la suite...

Fisorohana ny valanaretina pesta-Hamafisina ny ady amin’ny doro tanety

12 Décembre 2017

meef 1Anatin’ny paikady mahomby ho fisorohana ny valanaretina Pesta, ny ady atao amin’ny doro tanety amin’ireo faritra 13 izay voasokajy ho faritra mena amin’izany doro tanety izany dia Menabe, Boeny, Bongolava, Betsiboka, Sofia, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Analamanga, Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, Atsimo Andrefana ary Ihorombe.

Lire la suite...

Mandeha ny asa fampandrosoana, nampiasaina ny fiaraha-miasa tamin'ny tsy miankina

07 Décembre 2017

mandeha ny asa 1Hamafisina kokoa ny hafainganam-pandehan’ny asa amin’ny taona 2018 raha efa nahitam-bokatra izany ny taona 2017.Ambohimpihaonan’ny mpikambana teo anivon’ny GTR na ny Groupe de Travail Régional ny teo anivon’ny Biraon’ny faritra ny marainan’ny alakamsy 07 Décembre lasa teo. Raha ny didim-pitondrana mamaritra ny fitsanganan’ny rafitra dia in-droa isan-taona no manantanteraka fivoriam-be ny GTR ny volana Jiona ary ny Decembre.

Lire la suite...

Délégation CASEF et Banque Mondiale

12 Décembre 2017

banque 1Delegasiona mafonja avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy avy amin'ilay tetik'asa CASEF no mandalo eto Vakinankaratra amin'izao fotoana izao. Teo am-pahatongavana dia noraisin'Andriamatoa Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra ny Jeneraly RAKOTONARIVO William sy ireo mpiara-miasa aminy izy ireo teto amin'ny biraon'ny faritra izy ireo.

Lire la suite...

Programme

zovy

Vakinankaratra

Situation

Situation