entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Antsirabe II

Région Vakinankaratra : Fifamanor 45 taona

29 Septembre 2017

fifamanor1“ASA FIKAROHANA, FAMOKARANA SY FANAPARIAHANA MIVOATRA? FAMPANDROSOANA MAHARITRA ”, niompana tamin’io ny fankalazana ny faha-45 taona niorenanan’ny Fifamanor, ny lanonana rehetra dia notontosaina tao amin’ny tany malalaky ny Fifamanor. Ity rafitra ity dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny fanjakana Malagasy sy Norveziaina tany ampiandohana ary mbola misy izany ankehitriny ny solotenan’ny masoivoho Norveziaina miasa eto amintsika dia nanambara fa afa-po tanteraka ankehitriny.

Ho an’ny fifamanor dia tsy misy ny elanelana fa miara-miasa mivantana amin’ny tantsaha ary manao ny tantsoroka rehetra vokatr’izany tsar any vokatra satria misy ny torolalana sy ny torohevitra rehetra. Rafitra miankin-doha mivantana amin’ny Ministeram-panjakana miahy ny fambolena sy fiompiana ny fifamanor ary tonga tamin’izao fotoan-dehibe izao ny Lehiben’izany departemanta izany dia ny Minisitra Rivo Rakotovao.
Fa tamin’izao taon-jobily lehibe izao no noentina nankasitrahana manokana ireo nahavita be teto amin’ny firenena mpiasan’ny fifamanor: iray notolorana ny grand Officier de l’Ordre national, iray nomena ny Officier de l’Ordre National, 10 chevalier de l’Ordre National, 09 medaly alimo nisy ihany koa ireo tantsaha niatrika fifaninana ka notolorana mari-pankasitrahana.
Ny Lehiben’ny Faritra Vakinankaratra raha nanotrona izao lanonana izao dia nanamafy fa reharehan’ny Faritra ny fananana an’ny Fifamanor ato amin’ny Faritra ary vonona ny hifanohana hatrany mbahanatratrarana ny fampandrosoana haingana

Nanome voninahitra izao lanonana izao ny mpikambana 03 avy ao amin’ny gouvernemanta. Ny minisim-panjakana miadidy ny fambolena sy ny fiompiana Rivo rakotovao, ny minisitry ny Indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina Tazafy Armand, Ny minisitry ny Fifandraisan-davitra sy ny haitao ara-kajy mirindra RAKOTOMAMONJY André Nepatraiky, teo ihany koa ny Masoivohon’ny Maroc miasa eto Madagasikara ary ny solotena maharitry ny masoivoho Norvezianina eto Madagasikara.Nitarika ireo manam-pahefana sy olo-manan-kaja teto antoerana ny lehiben’ny Faritra Vakinankaratra sy ny Sekretera jeneralin’ny Prefektioran’Antsirabe.Naharitra telo andro ny fanamarihana ity faha-45 taonan’ny FIFAMANOR ity dia ny 27 hatramin’ny 29 septembre 2017.

FITSIRIHANA NY NOFON-TANY: HIJANONA ATY VAKINANKARATRA MANDRITRA NY IRAY VOLANA ILAY “CAMIO –LABORATOIRE”
Fa naseho ho hitan’ny manam-pahefana ihany koa teto ny fomba fanatanterahana ny fitsirihana ny nofon-tany fiaraha-miasan’ny Fanjakana Malagasy sy ny firenena Marokanina. Ny Tantsaha tao Soamahavoky Andranomanelatra no nanome ohatra satria efa nahazo fampihofanana izy ireo. Rehefa azo ny santionana nofon-tany izay manaraka ny fepetra rehetra dia hoentina amin’ilay fiara vaventy manaraka ny fenitra rehetra fanaovana ny fizahana sy ny fitsirihana mitantana ny fitiliana rehetra ny Tale jeneralin’ny FOFIFA Atoa RAZAFINJARA Aimé Lala.
Isan’ireo faritra voakasika mahazo voalohany ity tetikasa ity ny Faritra Vakinankaratra ary ankehitriny efa maro ireo tantsaha liana amin’ny fanaovana izany ka efa nisoratra anarana.

fifamanor2fifamanor3fifamanor4
Unité Communication

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation