entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

region vakinankaratra district

District Betafo

Faritra Vakinankaratra : 71 Taona ny Toby Farihimena

26 Août 2017

Farihimena 2

Minoa an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ankohonanao , Asan'i Apostoly -16:31"., io tenin'Andriamanitra io no lohahevitra nentina nankalazana ny faha 71 taon'ny toby lehibe miray ao amin'ny FFPM ao Farihimena izay nanomboka ny faha 20 aogositra ka nifarana ny sabotsy faha 26 Aogositra lasa teo ka ity famaranana ity dia natrehan'Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Hery RAJAONARIMAMPIANINA .

Fotoan-dehibe ity sabotsy famaranana ity satria ankoatran'ny fotoam-bavaka lehibe dia tamin'io andro ihany koa no nanokanana azy 145 mianaka ho Mpiandry izay nisalotra ny andiany FINOANA. Nitarika ny fotoam-bavaka ny Filohan'ny Fiangonana Loterana eto Madagsaikara ny Docteur Pasteur RAKOTONIRINA David izay voalohany ihany koa hatramin'ny nahalany azy ho Filohan'ny Fiangonana Loterana eto Madagasikara . Novoaboasiny nandritra ny toriteny nataony ny teny fanevan'ny fankalazana izao faha 71 taonan'ny Toby Lehibe Farihimena izao ka tao anatin'izany no nanamafisany fa ny finoana tsy arahan'asa dia zava-poana ihany ary mila finiavana sy fibebahana ny fanarahandian'i Kristy . Ity toby ity izay voasokajy amin'ireo toby lehibe efatra eto Madagasikara fa tobin'ny Fibebahana. Mbola betsaka ny olana sedraina ao amin'ity toby lehibe Farihimena ity , ka isan'izany ireo fotodrafitr'asa maro manodidina ny toby toy ny rano sy ny lalana. Nampatsihy teto ny Filoham-pirenena Malagasy fa mila ny tsirairay mandray andraikitra sy mahatsapa tena satria izany no mampandroso hoy Izy , indrindra fa asan'Andriamanitra no toriana eto amin'ity Toby ity. Tamin'ny herintaona ny tenany dia nanatrika ny faha 70 taonan'ny toby ary tamin'izany dia efa nisy ny vina hamatsiana rano ny toerana , tsy maintsy hisitraka izany ny toby ary tsy hijaly rano intsony ireo mpamonjy ny isan-taonan'ny toby amin'ny herintaona, ny tanjona hoy izy dia ny haingana indrindra , ary hoan'ny lalana kosa dia ezaka tsy maintsy hatao satria isan'ny faritra mamokatra iny faritra iny, ary teto no nanambaran'ny Filoha fa hatao faritra filamatra eo amin'ny famokarana iny faritra Farihimena iny. Tsy afaka misaraka amin'ny famokarana anefa ny herin'aratra , ka teto ihany nilazany fa hisy teknisianina halefa hijery akaiky ny momba izany mba hahafahana mametraka orinasa madinika amin'iny faritra iny,iny faritra iny izay ahitana Kaominina maromaro manodidina izay mety hahazo tombontsoa amin'izany.
Antso no nataon'ny Filoham-pirenena hoan'ny kristianina rehetra mba tsy hifanilika andraikitra amin'ny ady maro izay tsy maintsy tokony hatrehana sy ijoroana amin'ny tena maha kristianina manoloana amin'ny fahantran'ny firenena dia ny ady amin'ny ny kolikoly , ny herisetra, ny fifampizarazarana amin'ny endriny maro samihafa ary notsindriany mafy teto fa tsy tokony ho sehatra fanaovana politika ny fiangonana ka hitondra fizarazarana eo amin'ny fiangonana sy ny firenena. Mafy ny ady miandry antsika hoy ny Filohan'ny Repoblika indrindra fa ireo fahalovana sy ny fahantrana ka ilaina ny fijoroantsika Kristianina izany. Ezaka goavana ataon'ny Toby amin'izao Fotoana izao ny fanorenana ny trano hoan'ny Ray aman-dReny nitantana ny Toby nandritra ny 25 taona izay handeha hisotro ronono , ka tamin'izany indrindra no nanoloran'ny Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara vola mitentina 10 Tapitrisa ariary ho anjara biriky hanorenana izany.

farihimerna 4farihimerna 3Farihimena 1
Unité de Communication

 

 

Programme

AFFICHE 2018 RECTIF

Vakinankaratra

Situation

Situation