entete-sociaux

 

Face izytwittGoogle photo-Hover izygooglerech-Pass

 

 

 

Région vakinankaratra : Photos

Région Vakinankaratra : Visite de l'Ambassadeur de l'Indonésie SEM Artanto Salmoen

08 Novembre 2017

indonesie 1Une délégation Indonésienne conduite par le Chargé d’affaires a été reçu par le Chef de Région le Général RAKOTONARIVO William à 9 heures. Les discussions ont porté sur les possibilités de collaboration dans deux parties dans divers domaines, notamment économique dont entre autres :

Lire la suite...

Région Vakinankaratra : Fanolorana fanomezana nataon'ny CBM ho an'ny AFHAM

20 Octobre 2017

AFHAM 1Nanome fitaovana fanamboarana mofomamy sy kojakoja maro hanampiana ireo olona manam-pasembanana ny maraina teo ny CBM, ahafahana manampy azy ireo amin'ny fihofanana an-dakozia. Nanome voninahitra izany fanolorana fitaovana izany Ramatoa Préfet sy Andriamatoa Lehiben'ny ny Faritra Vakinankaratra, teo ihany koa ny solontena avy ao amin'ny CBM sy ireo olona maro nasaina.

Lire la suite...

Région Vakinankaratra : Pesta: Manampy ny sehatra tsy miankina

03 Novembre 2017

holcim 1Tampim-bava miisa 15, aro loha 5 baoritra izay misy 100 isan’isany, gants 5 baoritra misy 100 isam-baoritra, thermometer à infrarouge miisa 02 ary famendrahana fanafody 16 litatra iray: ireo no tolotra avy amin’ny Orinasa Holcim ho an’ny Faritra Vakinankaratra amin’izao ady atao amin’ny pesta izao.Mahazo vahana hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina hoy ny Lehiben’ny Faritra ary misandrahaka amin’ny sehatra maro izany ankehitriny,

Lire la suite...

Région Vakinankaratra : Les Chinois souhaitent opérer dans l’éthanol

18 Octobre 2017

flm 4

Dans l’objectif de développer la production d’éthanol, des responsables de l’Église luthérienne malgache, accompagnés d’opérateurs chinois, ont rencontré le chef de la région Vakinankaratra. Le but est d’annoncer à ce dernier le souhait de ces opérateurs étrangers à s’investir dans cette usine de transformation  de manioc et de canne à sucre en éthanol, par l’extension de la culture de ces produits de base. 

Lire la suite...

Région Vakinankaratra : Police Municipale Antsirabe : andiany TEFI

27 Octobre 2017

tefi 2"TEFI" (Travail, Efficacité, Fiabilité, ary Intelligence)izany no anarana nisaloran'ireto police municipale vao navoaka tamin'ny fomba ofisialy izay natrehan' ireo olo-manan-kaja maro tarihin'ny Lehiben'ny Faritra Vakinankaratra ny Jeneraly RAKOTONARIVO William sy ny solontenan'ny Prefen'Antsirabe ny maraina teo tetsy amin'ny sekolim-pirenena mpampiofana ho inspecteur

Lire la suite...

Région Vakinankaratra : Point de contrôle sanitaire

18 Octobre 2017

BNGRC3Tafapetraka tamin'ity andro androany ity ny toerana natao hanaraha-maso ireo fiara mpitatitra olona sy ireo mpandeha ao anatiny na ny "point de contrôle sanitaire " ary tonga dia miasa avy hatrany . Tafiditra indrindra amin'ny ady atao amin'ny valan'aretina pesta izao fametrahana ny "Point de Contrôle" izao. Ny toerana dia ahitàna ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny fahasalamana miaraka amin'ireo fanafody sy ny fitaovana ho entina miatrika ny valan'aretina , ireo avy ao amin'ny Croix rouge Malagasy, ny avy ao amin'ny ATT ary ireo mpitandro ny filaminana .

Lire la suite...

Région Vakinankaratra : Fanoloran'ny "DREEH sy UNICEF" fitaovana ny "DRSP"

25 Octobre 2017

drsp 1Fitaovana maro momban'ny fanadiovana sy ny fidiovana miampy fanafody avy amin'ny ministeran'ny rano , ny angovo sy akoran'afo izay fiaraha-miasa tamin'ny UNICEF no natolotra ny foibem-paritry ny fahasalamam-mbahoaka Vakinankaratra io hariva io. Izao no natao hoy ny talem-paritry ny rano , ny angovo ary ny akoran'afo Vakinankaratra dia tafiditra indrindra amin'ny fiaraha-mientana amin'ny ady atao amin'ny pesta ,

Lire la suite...

Région Vakinankaratra : Fankalazana ny faha-5 taonan' ny FLM Firaisankina

15 Octobre 2017

flm1" Ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako"Mat :16-18 io no teny faneva noentin'ny Flm Firaisankina izay niorina ny taona 2012 ao anatin'ny fileovana Antsirabe Antampontanana ny nankalazana ny faha 5 taona niorenany sy ny fanonkanana roa sosona dia ny fanonkanana ny tranom-pitandremana ary ny fanonkanana ny Flm Firaisankina ho lasa Fitandremana Firaisankina ny Alahady faha 15 Oktobra lasa teo.

Lire la suite...

Programme

PUB

Vakinankaratra

Situation

Situation